Обади се

Рак на гърда

Скрининг

Скрининг

Скринингът се използва за ранна диагностика на онкологично заболяване преди появата на първите симптоми. В световен мащаб учените са разработили и продължават да развиват множество тестове, които могат да бъдат използвани за скрининг за определен тип рак. Целите на скрининга за рак могат да бъдат обобщени така:

  • Да се намали броя на хората, които да развият дадено заболяване
  • Да се намали броя на хората, които умират от това заболяване или да елиминират смъртността от рак
  • Да се намерят хората в риск, които могат да се разболеят от онкологично заболяване и които да имат нужда от скрининг по-често, спрямо хора с нисък риск. Високият риск най-често се предопределя от налични генетични мутации или установена обременена фамилна анамнеза.

Начините за скрининг на рак на гърдата са различни.

  • Най-лесният начин е т.нар. самоизследване. По време на душ или преди обличане на ежедневното облекло палпацията на гърдите може да бъде най-лесната, безболезнена и неинвазивна форма на скрининг. Огромен процент от жените биват диагностицирани именно, поради факта, че са самоустановили формация в гърдата или са забелязали специфична промяна в плътността на гърдата, кожата, деформация на мамилата (зърното на млечната жлеза).
  • Ултразвук (Ехография) – безболезнен и безопасен метод, който се използва за ранна диагностика на злокачествени заболявания. Изследването трябва да се извършва от опитен ехографист-мамолог, за да има диагностична стойност. Препоръчва се при млади жени (около и над 25-годишна възраст) годишният скрининг да се извършва посредством ехография на млечната жлеза, поради безопасността на метода.
  • Мамографията е златен стандарт за скрининг на млечната жлеза. Мамографското изследване значително редуцира смъртните случаи, поради ранната диагностика на злокачественото заболяване и провеждането на своевременно лечение. Както всеки диагностичен тест, мамографията също носи рискове – психическият стрес от възможния положителен резултат, идеята за допълнителни изследвания, възможността за фалшиво позитивна находка. В 10-15% от случаите мамографията няма да покаже налично злокачествено (малигнено) заболяване. В този случай това са фалшиво негативни резултати.
  • Ядрено-магнитен резонанс – не се използва за рутинно изследване; може да се направи при суспектна от мамография формация.

При пациентки без фамилна анамнеза препоръките за скрининг за рак на гърдата са извършване на годишна мамография след навършване на 40-годишна възраст.

При пациентки в риск, скринингът трябва да започне по-рано.

Консултирайте се със специалист мамолог, който може правилно да ви насочи кога да започнете със скрининга. Правилният скрининг включва преглед и палпация на двете млечни жлези (възможно е да бъдат прегледани и подмишниците за уголемени аксиларни лимфни възли), последвана от извършването на образно изследване – двустранна мамография.

 

 

Преведенo и редактирано от д-р Жанет Райчева, д.м.

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.