Рак на гърда

Поставяне на диагноза

Лекарите използват различни изследвания за диагностицирането на един карцином. Правят се също така изследвания, за да се разбере дали ракът се е разпространил на други места в тялото, различни от гърдата и подмишничните лимфни възли. Ако това се е случило, се нарича метастазиране. Лекарите също правят тестове, за да разберат кое е най-подходящото лечение за Вас. В повечето случаи биопсията е единственият начин за установяване наличието на рак. При извършване на биопсията лекарят взема малко парче тъкан за изследване в лаборатория. Ако биопсията не може да се извърши по някаква причина, лекарят може да предложи друг вид изследване, което да помогне за поставянето на точна диагноза. 

Лекуващият лекар ще вземе под внимание някой от следните фактори, преди да назначи дадено изследване:

 • вид на предполагаемия рак; 
 • оплакванията, които имате; 
 • възраст и общо здравословно състояние; 
 • резултати от предишни изследвания. 

Пътят на пациента до поставяне на диагнозата започва обикновено с опипването на твърдо образувание в областта на гърдата. Това може да се случи при самопреглеждане в дома или при профилактичен преглед (с ръка или с мамография) в лекарския кабинет. По-рядко жената забелязва промени в гърдата, като зачервяване, оток или образувание, в подмишничната област. 

Следните изследвания могат да бъдат използвани за диагностициране на рак на гърда или за проследяване на състоянието на пациента след поставяне на диагнозата: 

Образни изследвания

Образните изследвания показват снимки на вътрешността на тялото. Образните изследванията, които се използват за изследване на гърдите, могат да бъдат: 

 • Диагностична мамография. Това изследване е подобно на профилактичната мамография, с разликата, че в този случай се правят повече снимки на гърдата за получаване на подробна информация на засегнатата зона. Диагностичната мамография може да бъде използвана и ако е открита съмнителна формация при профилактичната мамография. 
 • Ултразвук (ехография)Ултразвуковото изследване използва звукови вълни за създаване на снимка на гърдната тъкан. С ехографията могат да се разграничат солидна маса, която може да се окаже карцином, и киста, пълна с течност, която обикновено не е злокачествена. 
 • Ядреномагнитен резонанс (ЯМР)Това изследване използва магнитни полета, за да създаде подробен образ на тялото. Специално багрило, наречено контрастно вещество, се дава на пациента преди стартиране на изследването, за да се постигне по-ясен образ на възможното раково образувание. Това вещество може да бъде инжектирано на пациента интравенозно или да бъде прието през устата. ЯМР на гърдата може да бъде направен и когато диагнозата рак на гърда е поставена, за да се провери и другата гърда за евентуален тумор или за да се определи колко се е разпространило злокачественото заболяване в засегнатата гърда. Може да бъде направено и преди операция, за да се види дали направената предварително химиотерапия е дала резултат и до каква степен. ЯМР на гърдата е също профилактичен метод на изследване при жени с много висок риск от развитие на това заболяване. 

Биопсия

Биопсията е вземане на малка част от дадена тъкан. Другите изследвания могат да показват, че има съществуващо новообразувание, но само биопсията може да уточни какво е то и да постави диагноза. След като биопсията бъде извършена, лекар патолог анализира пробите от тъканта. Патологът е лекар, специализирал в разчитането на лабораторни проби и в разграничаването на различните видове клетки, тъкани и органи за поставяне на диагноза. Има различни типове биопсия, които се класифицират въз основа на техниката и/или размера на иглата, с която се взима парче тъкан. 

 • Тънкоиглена аспирационна биопсия. Чрез тънка игла се засмуква съдържимото в желаната за изследване област (течност, клетки).
 • Кор биопсия. Използва се по-широка игла, за да се вземе по-голям участък от засеганатата област, който ще се изследва. Днес това е предпочитаната техника за извършване на биопсия при съмнения за рак. По време на процедурата се използва локална анестезия (упойка), за да намали дискомфорта на пациента. 
 • Хирургична биопсия. Тя взема най-голямо количество тъкан за изследване. Тъй като оперативната намеса е най-добре да се направи след поставянето на диагноза рак, хирургичната биопсия не е препоръчителен начин за диагностициране. За поставяне на диагноза се препоръчват нехирургичните видове биопсия и така за отстраняването на тумора ще е необходима само една хирургична намеса. 
 • Биопсия под контрол на образна апаратура. Тази процедура се прави с помощта на апарат за образна диагностика (мамограф, ехограф или ЯМР), чрез който в реално време лекарят вижда как се движи иглата вътре в тялото. В някои случаи се поставя метален маркер на мястото, от което е взета биопсията, в случай че процесът се окаже злокачествен и са необходими повече операции. Този метален маркер обикновено е титаниев и няма да доведе до евентуални проблеми при извършване на бъдещи образни изследвания, но винаги предупреждавайте леакарите, че имате поставен такъв маркер. 
 • Биопсия на стражеви (сентинелни) лимфни възли. Това е начин за откриване на ракови клетки в лимфните възли в близост до гърдата. Общоприето е, че сентинелните лимфни възли са първите лимфни жлези, до които достигат раковите клетки от първичния тумор. Степента, в която раковите клетки са навлезли в сентинелните лимфни възли, дава важна информация за стадия на заболяването и подпомага избора на бъдещо лечение. 

Анализиране на пробата от биопсията

Анализирайки материалите, взети от биопсията, патолозите помагат на лекарите да научат специфичните характеристики на тумора, което пък определя вида на лечението. 

Изследването на туморната тъкан под микроскоп показва дали той е инвазивен или е “на място”, дали е дуктален или лобуларен и дали се е разпространил в лимфните възли. Изследват се също и граничните оперативни линии на тумора за наличие на ракови клетки, което се определя с термина резекционни линии. 

Правят се химически изследвания за наличие на естрогенови и прогестеронови рецептори. Това помага в определянето на риска на пациента от рецидив на заболяването и на вида лечение, който ще снижи този риск най-ефективно. 

Изследване на HER2-състоянието на тумора определя дали да се включват към лечението прицелни (таргетни) лекарства за HER2-рецептора. 

Стадирането на тумора също се определя от биопсията. За целта се изследва колко по-различни са туморните клетки от здравите и дали се делят бързо или бавно. Ако раковите клетки са близки до здравите, туморът е високо/добре диференциран. Ако туморната тъкан изглежда много различна от здравата, тогава ракът е ниско диференциран. Има три степени на диференциация: G1 – високо/добре диференциран, G2 – умерено диференциран и G3 – ниско диференциран. 

Лекуващият лекар може да назначи допълнителни изследвания на туморната тъкан, за да определи специфични гени, белтъци и др. Това помага за определяне на подвида на рака. 

Геномни тестове (мултигенни сигнатури) за рак на гърда

Това са тестове, които разглеждат още по-детайлно биологията на тумора. Чрез тях се изчислява риска от рецидив на заболяването години след поставяне на диагнозата. Геномните тестове могат да предскажат дали дадено лечение може да намали риска от рецидив. Тази информация дава възможност при някои пациенти да се избегнат възможните нежелани странични ефекти от определено лечение, което няма да е достатъчно ефикасно. 

Тестовете, които ще опишем, обикновено се правят на тъкан, премахната по време на операцията. По-голямата част от пациентите няма да имат нужда от допълнителна биопсия или операция. За повече информация относно геномните тестове – какво означават те и как резултатите, получени от тях, могат да повлияят лечебния Ви план, разговаряйте с лекуващия си лекар. 

Oncotype Dx. Този тест изолира 16 гена, свързани с рака, и 5 референтни (контролни) гена, за да изчисли риска от завръщане (рецидив) на рака в следващите 10 години след поставяне на диагноза. Обикновено това изследване се прави при жени в I и II стадий, с естроген-рецептор позитивни тумори на гърдата, които ще получават ендокринна (хормонална) терапия. Резултатите се използват главно за помощ в решението да се включи или не химиотерапия към ендокринната терапия на пациента. Тестът се прави при пациенти с рак на гърда, който не се е разпространил в лимфните възли, въпреки че нови изследвания показват, че този тест може да бъде полезен за рак, който е обхванал и до 3 броя от лимфните възли. 

Breast Cancer Index.Този тест може да е полезен при определянето на продължителността на прием на ендокринната (хормонална) терапия при пациента. 

MammaPrint. Този тест използва информация от 70 гена, за да предвиди риска от рецидив при рано открит и с нисък риск рак на гърда. Той може да предвиди и дали химиотерапията ще е ефикасна. 

PAM50 (Prosigna). Това изследване използва информация от 50 гена, за да предвиди дали рака ще метастазира. 

Допълнителни тестове. И други тестове са в етап на разработване и могат да станат част от стандартите за лечение на рак в бъдеще.  

Кръвни тестове

Вашият лекар може да има нужда от различни кръвни изследвания. Те могат да бъдат направени преди или след операцията. 

Пълна кръвна картина. В това изследване се изчислява броят на различните кръвни клетки, каквито са еритроцитите и левкоцитите. Прави се, за да е сигурно, че костният мозък функционира нормално.  

Биохимично изследване на кръвта. Това изследване показва как работят черният дроб и бъбреците. 

Тест за хепатит. Понякога се правят такива изследвания, за да се изясни дали има данни за хепатит В или С. Ако имате активна форма на хепатит В, може да се наложи да приемате специални лекарства, за да се потисне вирусът преди да започнете лечение с химиотерапия. Без предварително лечение на хепатитната инфекция химиотерапията може да помогне на вируса да се разрасне и да причини увреждане на черния дроб.  

След като изследванията за поставяне на диагноза приключат, лекарят ще разгледа резултати заедно с Вас. Ако диагнозата е рак, тези резултати ще помогнат на лекаря подробно да го опише – това се нарича стадиране. В зависимост от стадия на карцинома може да са необходими допълнителни образни изследвания. Ако има съмнения за засягане на област, различна от тази на гърдата и околните и лимфни възли, може да се наложи извършване на биопсия за потвърждаване или отхвърляне на съмненията за метастаза или друг тумор.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.