Рак на панкреас

Как да преминем през лечението? Странични ефекти и късни странични ефекти

Всяко лечение на КП може да предизвика нежелани реакции, промени в тялото Ви и в самочувствието Ви. Поради много причини хората не изпитват едни и същи нежелани реакции, дори когато получават едно и също лечение за един и същ вид рак; това може да направи трудна прогнозата за самочувствието Ви по време на лечение. Докато се подготвяте да започнете терапии на КП, е нормално да се страхувате от странични ефекти, свързани с лечението. Добре е да се знае, че Вшият екип от здравни специалисти ще работи за предотвратяване и облекчаване на нежеланите реакции; лекарите наричат ​​тази част от лечението палиативни грижи и те са важна част от Вашия план за лечение, независимо от възрастта или стадия на болестта.

Справяне със странични физически ефекти. Честите физически нежелани реакции от всеки вариант на лечение за КП са описани в раздела: Какви са вариантите за лечение. Научете повече за страничните ефекти на рака и лечението му, както и за начините за предотвратяването или контрола им. Промените във физическото Ви здраве зависят от няколко фактора, включително стадия на рака, продължителността и дозата на лечението и Вашето общо състояние. Понякога физическите нежелани реакции могат да продължат след края на лечението; лекарите наричат ​​тези прояви дългосрочни странични ефекти, т.е. ефекти, които се появяват месеци или години след края на лечението. Третирането на дългосрочните и късните странични ефекти е важна част от грижите за оцеляване. Научете повече, като говорите с Вашия лекар.

Справяне с емоционалните и социалните проблеми. Можете да имате емоционални и социални проблеми, както и физически такива след диагностика на рака. Това може да включва справяне с трудни емоции, като тревожност или гняв или контрол на нивото на стрес. Понякога пациентите имат проблеми да изразяват чувствата към близките си  или хората не знаят какво да кажат в замяна. Пациентите и техните семейства се насърчават да споделят чувствата си с член на техния екип за здравеопазване. Можете също така да намерите стратегии за справяне с емоционални и социални афекти в раздела: Как да се справя.

Справяне с финансовите проблеми. Лечението на КП може да бъде скъпо и това често е голям източник на стрес и тревожност за хората с рак и техните семейства. Освен разходите за лечение, много хора смятат, че имат допълнителни, непланирани разходи, свързани с грижата им. При някои високата цена е препятствие да следват или да допълват своя план за лечение; това може да изложи на риск тяхното здраве и да доведе до по-високи разходи в бъдеще.

Грижа за любим човек с КП. Членовете на семейството и приятелите често играят важна роля в грижата за човек с КП; това се нарича да си полагащ грижи. Полагащите грижи могат да осигурят физическа, практическа и емоционална подкрепа на пациента, дори ако живеят далеч. Също могат да имат редица отговорности на ежедневно или когато е необходимо. По-долу са изброени някои от отговорностите, които има полагащият грижи:

 • осигуряване на подкрепа и насърчаване;
 • доставяне на лекарства;
 • помага за контрол на симптомите и нежеланите реакции;
 • координиране на медицинските срещи;
 • осигуряване на пътуване до уговорена среща;
 • помощ при хранене;
 • подпомагане при домашни задължения;
 • справяне със застрахователни и финансови въпроси.

Научете повече за полагането на грижи. Говорете с Вашия здравен екип за нежеланите реакции.

Преди да започнете лечението, говорете с Вашия лекар за възможни нежелани реакции. Задайте приблизително следните въпроси:

 • Кои странични ефекти са най-вероятни?
 • Кога е вероятно да се случат?
 • Какво можем да направим, за да ги предотвратим или облекчим?

Не забравяйте да уведомите Вашия здравен екип за всички странични ефекти, които се случват по време на лечението и след това; кажете им дори и да не мислите, че страничните ефекти са сериозни. Тази дискусия трябва да включва физически, емоционални и социални ефекти на рака. Също така попитайте от колко и от какви грижи може да се нуждаете у дома; попитайте и за ежедневни задачи по време и след лечението. Това може да Ви помогне да направите план за полагане на грижи.

Управление на дългосрочните и късните странични ефекти

Повечето хора очакват да получат странични ефекти по време на лечение, но често е изненадващо за  преживелите КП, че някои ефекти могат да продължат след периода на лечение; те се наричат ​​дългосрочни странични ефекти. Освен това, други странични ефекти, наречени късни, могат да се развият месеци или дори години след това. Дългосрочните и късните ефекти могат да включват както физически, така и емоционални промени.

Говорете с Вашия лекар за риска от развитие на такива нежелани реакции въз основа на вида на рака, индивидуалния план за лечение и общото Ви здравословно състояние. Ако сте имали лечение, за което е известно, че причинява специфични късни ефекти,  би трябвало да направите и някои физически прегледи, сканиране или кръвни изследвания, за да ги откриете и контролирате.

Нова перспектива за Вашето здраве. За много пациенти оцеляването служи като силна мотивация за промяна в начина на живот. Хората, които се възстановяват от КП, се насърчават да следват установените насоки за добро здраве, например да не пушат, да ограничават алкохола, да се хранят добре и да контролират стреса. Редовната физическа активност може да Ви помогне да възстановите силата и енергийното си ниво. Вашият екип от здравни специалисти може да ви помогне да създадете подходящ план за упражнения въз основа на Вашите нужди, физически способности и фитнес ниво. Научете повече за избора на здравословен начин на живот.

Освен това е важно да Ви са препоръчани медицински прегледи и тестове, за да се грижите за Вашето здраве. Може да се препоръча и рехабилитация и това може да означава широк спектър от услуги, като физиотерапия, кариерно консултиране, болкоуспокояване, планиране на храненето и/или емоционално консултиране. Целта на рехабилитацията е да помогне на хората да възвърнат контрола над много аспекти от живота си и да останат възможно най-независими и продуктивни. Говорете с Вашия лекар, за да разработите план за грижи за оцеляването, най-подходящ за Вашите нужди.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.