Обади се

Рак на панкреас

Въведение

Карциномът на панкреаса (КП) е заболяване, при което здравите клетки в панкреаса спират да функционират правилно и нарастват безконтролно. Тези ракови клетки могат да се натрупват и да формират маса, наречена тумор. Раковите  тумори могат да растат и да се разпространят в други части на тялото. Когато туморът нарастне, той може да повлияе функцията на панкреаса, може да засегне близките кръвоносни съдове и органи и да се разпространи в по-далечни части на тялото чрез процес, наречен метастазиране.

Видовете КП се определят в зависимост от това дали туморът е започнал развитието си в екзокринната или в ендокринната част. В редки случаи могат да се развият и други видове карцином в панкреаса, като лимфом и сарком.

Екзокринни тумори. Това са най-често срещаните видове КП. Сред тях аденокарциномът е най-честият вид екзокринен тумор. Той обикновено се развива в каналчетата на панкреаса и се нарича дуктален аденокарцином. В редки случаи се развива в ацините и се нарича ацинарен аденокарцином.

Все по-често срещана диагноза е интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма (ИПМН); това е тумор, който расте в каналите на панкреаса и образува гъста течност, наречена муцин. В началото на развитието си ИПМН не е злокачествен, но може да стане такъв, ако не се лекува навреме.

Редки видове екзокринни панкреасни тумори са: ацинарен клетъчен карцином, аденосквамозен карцином, колоиден карцином, гигантоклетъчен тумор, панкреатобластом, серозен цистаденом, карцином тип “пръстен к камък”, твърди и псевдопапиларни тумори, плоскоклетъчен карцином и недиференциран карцином.

Ендокринни тумори. Те също така се наричат ​​тумори на островните клетки или панкреатични невроендокринни тумори (НЕТ). Те са много по-редки от екзокринните тумори и съставляват около 1% от раковите заболявания на панкреаса. Панкреатичният НЕТ може да бъде функциониращ (произвеждащ хормони) или нефункциониращ (непроизвеждащ хормони). Името на функциониращ НЕТ се определя според хормона, който се произвежда, например инсулином, глюкагоном, гастрином, соматостатином и др.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.