Рак на панкреас

Поставяне на диагноза

Лекарите назначават различни изследвания, за да открият КП и да научат дали се е разпространил в друга част на тялото. Ако има разпространение, това се нарича метастазиране. Образната диагностика се използва, за да се открие и проследи това метастазиране. Правят се и други видове изследвания, за да се разбере кои лечения са  най-подходящи за пациента.

За повечето видове рак биопсията е единственият сигурен начин за доказване на онкологичен процес в организма. По време на биопсия лекарят взема малка част от туморната формация за изследване в лаборатория. Ако биопсията не е възможна, лекарят може да предложи друг вид изследване, което ще помогне за поставянето на диагнозата.

Списъкът по-долу описва избори за диагностициране на този вид рак, а не че всички изброени тестове ще бъдат използвани за всеки; при избора на диагностичен тест вашият лекар може да вземе предвид следните фактори: вид на подозирания рак; вашите признаци и симптоми; вашата възраст, здравословно състояние и фамилна история; резултатите от по-ранни медицински тестове.

Ако лекарят подозира, че някой има КП, той първо ще попита за медицинската история (снемане на анамнеза) на лицето, за семейната история и ще прегледа човека, за да потърси признаци на заболяването. Подходящата и своевременна диагноза е много важна. Ако е възможно, тестовете трябва да се извършват в център, който има опит с болестта. Тестовете, изброени по-долу, могат да се използват за диагностициране на КП.

Общи тестове

Физическо изследване. Лекарят ще провери кожата и очите ви, за да види дали те са жълти, което е признак на жълтеница. Жълтеницата може да е от тумор в главата на панкреаса, който блокира нормалния поток на вещество, наречено жлъчен сок, което се получава в черния дроб. Въпреки това, много пациенти с КП нямат жълтеница, когато се диагностицира ракът. Вашият лекар ще опипа корема Ви  за изменения, причинени от рака, въпреки че самият панкреас, намиращ се в задната част на горната област на корема, рядко се напипва. Ненормално натрупване на течност в корема, наречено асцит, може да бъде друг признак на КП.

Кръвни тестове. Лекарят може да взема  проби от кръв, за да провери за ненормални нива на билирубин и други вещества. Билирубинът е химично вещество, което може да достигне високи нива при пациенти с КП поради блокиране на общия жлъчен канал от тумора. Има много други неракови причини за повишено ниво на билирубин, като хепатит, жлъчни камъни или мононуклеоза.

Въглехидратният антиген 19-9 (CA19-9) е туморен маркер. Туморният маркер е вещество, създадено от туморни клетки, което може да се открие при по-високи нива, ако има рак, и може да бъде измерено в кръвта. CA19-9 често е по-висок при хора с КП. Маркерът CA 19-9 не трябва да се използва като единствен тест за диагностика на КП, защото високите му нива могат да бъдат признак и за други състояния. Например други видове рак, като колоректален, чернодробен и езофагеален, могат да увеличат CA 19-9. Неракови състояния, като панкреатит, чернодробна цироза и нераково  запушване на общия жлъчен канал, могат също да увеличат CA 19-9.

Образни тестове

Образните тестове помагат на лекарите да разберат къде се намира ракът и дали се е разпространил от панкреаса до други части на тялото. Карциномът на панкреаса често не се развива като единичен голям тумор, което означава, че понякога е трудно да се види при тестовете за изображения. Но по-новите скенери за компютър-томография (виж по-долу) генерират по-добри и по-ясни изображения, които могат да улеснят откриването на рака. Рентгенологът е лекар, който е специалист по интерпретиране на образни тестове .

Сканиране с компютър-томография (КT или КAT). Това сканиране създава триизмерна снимка на вътрешността на тялото, използвайки рентгенови лъчи, взети от различни ъгли. След това компютърът комбинира тези изображения в подробен напречен разрез, който показва всички аномалии или тумори. Също и за измерване на размера на тумора може да се използва КT-сканиране. Понякога преди сканиране се дава специално багрило, наречено контрастно вещество, за да се осигури по-добра детайлност на изображението. Това багрило може да се инжектира във вената на пациента или да се даде като хапче за поглъщане. Много от центровете за лечение на  рака използват специален метод за компютърно сканиране, наречен КT-панкреатичен протокол; методът се фокусира върху вземане на изображения на панкреаса в определени моменти след интравенозно (IV) инжектиране на контрастно вещество, за да се установи точно къде туморът е във връзка с близките органи и съдове. Резултатите от този тест могат да помогнат да се реши дали туморът може да бъде отстранен с операция.

Сканиране с позитронноемисионна томография с компютър-томография (ПET/КТ). Можете да чуете Вашия лекар да се позове на тази процедура само като ПET-сканиране. Методът е начин за създаване на многоцветни снимки на органи и тъкани в тялото. В тялото на пациента се инжектира малко количество радиоактивно захарно вещество, наречено радиоактивен изотоп (маркер). Това захарно вещество се поема от клетките, които използват най-много енергия; тъй като ракът е склонен да използва енергията активно, той абсорбира повече от радиоактивното вещество, а скенерът открива това вещество, за да произведе изображения от вътрешността на тялото. Комбинацията осигурява по-пълна картина на оценяваната област. ПET-сканирането се извършва редовно в някои, но не във всички, ракови центрове за диагностициране и стадиране на КП; въпреки това, то все още не се счита за стандартен тест за КП и не трябва да се използва вместо висококачествено КТ-сканиране.

Ултразвук. Ултразвукът използва звукови вълни, за да създаде картина на вътрешните органи. Има два вида ултразвукови устройства: трансабдоминални и ендоскопични. Трансабидоминалното ултразвуково устройство се поставя от външната страна на корема и бавно се движи от лекаря, за да се получи образа на панкреаса и околните структури. Ендоскопското ултразвуково устройство (ЕУЗ) е тънка, осветена тръбичка, която преминава през устата и стомаха на пациента и се спуска в тънките черва, за да направи снимка на панкреаса; тази процедура е много специализирана и изисква намеса на гастроентеролог, който има специално обучение в тази област. Гастроентерологът е лекар, специалист в стомашночревния тракт, включително стомах, черва и подобни органи. Панипулацията EУЗ обикновено се извършва под седация , така че пациентът спи по време на  процедурата. Биопсия (вижте по-долу) може да се направи едновременно с тази процедура.

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (EРХП). Тази процедура се извършва от гастроентеролог. Лекарят ще вкара  тънка, осветена тръбичка, наречена ендоскоп, през устата и стомаха до  тънките черва; после по-малка тръбичка, наречена катетър, преминава през ендоскопа и влиза в жлъчните канали и панкреатичните канали. Багрилото  се инжектира в каналите и лекарят използва рентгенови лъчи, които могат да покажат дали канал е притиснат отвън, или е стеснен. Често се поставят пластмасови или метални стентове в запушения жлъчен канал по време на ЕРХП, за да се предотврати евентуална жълтеница. Могат да се вземат проби от тъканта по време на тази процедура и понякога могат да помогнат за потвърждаване на диагнозата на КП. Пациентът е леко упоен по време на тази процедура. ЕРХП обикновено се използва за поставяне на стент в жлъчния канал и не се използва често за диагностициране.

Перкутанна трансхепатална холангиография (ПТХХ). При тази рентгенова процедура  се вкарва тънка игла през кожата в черния дроб; през иглата се инжектира багрило, така че жлъчните пътища да се видят чрез рентгеновите лъчи. Използвайки  рентгеновите лъчи, лекарят може да разбере дали има блокаж на жлъчните пътища.

Тестове за биопсия и тъкани

Биопсия. Биопсията е отстраняването на малко количество тъкан за изследване под микроскоп. Други тестове могат да предполагат наличието на КП, но при повечето видове рак само биопсията може да осъществи дефинитивна диагноза. След това патологът анализира пробата (ите). Патологът е лекар, специалист по интерпретиране на лабораторни тестове и оценка на клетки, тъкани и органи за диагностициране на заболявания. При КП патологът често може да има специфичен опит при изследване на проби от биопсия на панкреас. Има няколко различни начина за вземане  на тъканна проба. Едната техника се нарича тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ); използва се тънка игла, която се вкарва в панкреаса, за да изсмуче клетки; това обикновено се извършва чрез ЕУЗ (виж по-горе) или през кожата, наречено перкутанно, навигирано от компютърно сканиране. Друг метод използва кор- (сърцевинна) ​​или трукат- (дебелоиглена) биопсия за вземане на по-голяма част от тъканта. По-голямо парче тъкан може да бъде полезно за молекулярно или генетично изследване на тумора (виж по-долу). Въпреки това кор-биопсията има по-високи рискове от ТАБ, включващи панкреатит и кървене. Тя трябва да се извършва от гастроентеролог, който е специално обучен и има значителен опит в извършването на EУЗ. Ако ракът се е разпространил в други органи, може да се наложи биопсия от един от тях, като например черния дроб; това отново може да бъде направено през кожата, както е обяснено по-горе, или по-рядко чрез операция. Този тип хирургия може да се направи чрез по-голям разрез на корема, наречен лапаротомия; може да се направи и с много по-малки разрези, които осигуряват отвори за малка камера и хирургически инструменти, наречени лапароскопски подход.

Рядко биопсия може да не покаже наличието на ракови клетки, тъй като зоната, от която се вземат проби, е съставена от участъци на възпаление и/или фиброза (тъкан, подобна на заздравели белези). По принцип преди пациентът да започне лечение, се полагат всички усилия да се потвърди наличието на рак, дори ако това означава, че са необходими многобройни биопсии. Изключение са пациентите с формация, намираща се в участък на панкреаса, който може да бъде отстранен с операция, дори ако биопсията не се извършва или не показва ракови клетки.

Молекулярно тестване на тумора. Вашият лекар може да препоръча провеждане на лабораторни изследвания върху туморна или кръвна проба за търсене на различни биомаркери. Биомаркерите са протеини и гени, уникални за специфичен рак, които могат да има някакъв вид генетична промяна, влияеща върху начина, по който те функционират. Някои молекулярни тестове могат да бъдат направени в местната болнична лаборатория, а за други може да се наложи пробата да бъде изпратена в независима лаборатория. Понякога резултатите от тези тестове могат да помогнат при вземане на решения за лечение, но са необходими повече изследвания, за да бъде  това стандартен начин за определене на лечението на КП. Този "персонализиран" подход е област на нарастващ интерес и научен фокус. Важно е да се отбележи, че много застрахователни компании все още не предоставят покритие за тези видове тестове. Също така е полезно да разберете вида и количеството на туморната проба, необходима за тези тестове, например дали ТАБ ще осигури достатъчна тъкан за тези тестове, или е необходима кор-​​биопсия. Понякога може да се наложи да имате нова  биопсия, за да получите достатъчно голяма тъканна проба за по-задълбочено тестване на биомаркери. Говорете с Вашия лекар за повече информация. Пациентите, които имат операция, могат също да изберат да дарят части от тумора, които не са необходими за диагностични тестове, така че пробите да могат да се използват за по-нататъшно научно изследване на КП. След диагностичните тестове Вашият лекар ще прегледа с Вас всички резултати, включително точния вид рак, който имате, колко е нараснал и се е разпространил (наречен стадий) и възможностите за лечение.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.