Рак на панкреас

Стадии на заболяването

Стадирането е начин да се опише къде се намира ракът, дали или къде се е разпространил и дали засяга други части на тялото. Лекарите използват диагностични тестове, за да открият етапа на рака, така че стадирането може да не бъде завършено докато приключат всички тестове. Определянето на стадия помага на лекаря да реши какъв вид лечение е най-добро и може да помогне за предсказване на прогнозата на пациента, което е шансът за възстановяване. Има различни описания на стадиите за различните видове рак. За КП е важно стадирането да се извърши в медицински център с опит в стадиране на този вид рак.

Лекарите използват няколко системи за стадиране на КП. Най-използваният метод за стадиране, се нарича TNM-класификация; чест начин за класифициране е разделяне на КП на 4 клинични категории въз основа на това дали може да бъде отстранен с операция и къде се е разпространил.

TNM-система за стадиране. Лекарите обикновено класифицират тумора по време на операцията, но много пациенти с КП не се оперират. За системата TNM се използват резултати от диагностичните тестове и сканиране, за да се отговори на следните въпроси:

  • Тумор (Т): Колко голям е първичният тумор и къде се намира?
  • Лимфни възли (N): Дали туморът се разпространява в местните за органа лимфни възли и ако е така, къде и колко?
  • Метастази (M): Метастазирал ли е ракът в други далечни части на тялото и ако е така, къде и колко?

Резултатите се комбинират, за да се определи стадият на КП. Има 5 стадия: стадий  0 (нула) и стадии от I до IV (от 1 до 4). Стадият предоставя общ начин за описване на КП, така че лекарите могат да работят заедно, за да планират най-доброто лечение (вижте таблицата по-долу).

 

Стадии на карцином на панкреас

 

Клинични категории. Резектабилен (отстраним с хирургическа намеса). Този тип КП може да бъде премахнат хирургически. Туморът може да се намира само в панкреаса или да се простира отвъд него, но не е нарастнал към важни артерии или вени в тази зона. Няма доказателства, че туморът се е разпространил и в зони извън панкреаса. Приблизително 10-15% от пациентите са диагностицирани с този  стадий.

Гранично резектабилен. Тази категория описва тумор, който може да бъде труден  или невъзможен за отстраняване чрез операция, когато е диагностициран за първи път, но ако първоначално може туморът да се свие чрез химиотерапия и/или лъчелечение, той може по-късно да бъде отстранен с отрицателни резекционни граници. Отрицателни резекционни граници  означава, че няма останали видими ракови клетки след операцията.

Локално напреднал. Този вид КП все още се намира само в областта около панкреаса, но не може да бъде отстранен хирургически, защото е прорастнал в близки артерии, вени или близки органи, но липсват признаци, че се е разпространил в далечни части на тялото. Приблизително 35-40% от пациентите са диагностицирани с този стадий.

Метастазирал. Туморът се е разпространил извън областта на панкреаса и до други органи, като черен дроб или отдалечени области на корема. Приблизително 45-55% от пациентите са диагностицирани с този стадий.

Чрез класифициране на всеки КП в една от горните категории онкологичният екип може да планира най-добрата стратегия за лечение.

Рецизидиращ. Рецидивиращ КП е рак, който се е възвърнал след лечение. Ако ракът се възвърне, ще има още един кръг от тестове, за да научите за стадия на рецидива. Тези тестове и сканиране често са подобни на тези, направени по време на първоначалната диагноза.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.