Рак на панкреас

Какви въпроси да зададем на лекуващия лекар?

Честото разговаряне с лекаря е важно, за да вземате информирани решения за Вашето здравеопазване. Предлаганите по-долу въпроси са отправна точка, за да Ви помогнат да научите повече за Вашата грижа за рака и лечението му. Също така се насърчавате да зададете допълнителни въпроси, които са важни за вас. Може да отпечатате този списък и да го вземете на следващата Ви визита.

Въпроси, които трябва да зададете след поставяне на диагнозата:

 • Какъв тип КП имам?
 • Ракът само в панкреаса ли се намира?
 • Какъв е стадият на заболяването? Какво означава това?
 • Можете ли да ми обясните моя патологичен отговор (резултатите от лабораторните тестове)? Мога ли да получа копие от резултатите?
 • Каква е прогнозата ми (шанс за възстановяване)?
 • Мога ли да даря туморни или кръвни проби, или телесни тъкани за изследване на КП?

Въпроси, които трябва да зададете за избора на лечение и за контрола на  нежеланите реакции:

 • Какви са моите възможности за лечение?
 • Какви клинични проучвания са на разположение за мен? Къде се намират и как да разбера повече за тях?
 • Какъв план за лечение препоръчвате? Защо?
 • Каква е целта на всяко лечение – да се премахне ракът, да ми помогне да се чувствам по-добре, или и двете?
 • Кой ще бъде част от здравния ми екип и какво прави всеки член? Имат ли опит в лечението на КП?
 • Кой ще ръководи цялостното ми лечение?
 • Каква е целта на всяко лечение?
 • Какви са нежеланите ефекти от това лечение – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план?
 • Как това лечение ще повлияе на ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да упражнявам и да изпълнявам обичайните си дейности?
 • Може ли това лечение да засегне моя сексуален живот? Ако е така, как и колко време?
 • Може ли това лечение да повлияе на способността ми да забременея или да имам деца? Ако е така, трябва ли да говоря с специалист по фертилитет?
 • Ако се притеснявам за разходите за онкологични грижи, кой може да ми помогне?
 • Какви услуги за поддръжка и подкрепа са на разположение за мен? За моето семейство?
 • На кого трябва да се обадя за въпроси или проблеми?
 • Има ли още нещо, което трябва да питам?

Въпроси, които трябвя да зададете за евенуална операция:

 • Възможно ли е операцията да премахне рака? Ако е така, какъв тип се препоръчва?
 • Какъв опит има моят хирург за извършването на този тип операция? Колко често има усложнения след операцията?
 • Колко време ще продължи операцията?
 • Колко време ще бъда в болницата?
 • Можете ли да опишете какво ще бъде възстановяването ми от операцията?
 • Какви са възможните дългосрочни ефекти от операцията?
 • Ако операцията не е възможна, какви са другите ми възможности за лечение?

Въпроси, които трябва да зададете за лъчелечение:

 • Трябва ли да получа лъчелечение? Защо или защо не?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни странични ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?

Въпроси, които трябва да зададете за химиотерапия:

 • Може ли химиотерапията да контролира рака?
 • Каква е целта на това лечение?
 • Колко време ще отнеме това лечение?
 • Какви странични ефекти може да очаквам по време на лечението?
 • Какви са възможните дългосрочни странични ефекти от това лечение?
 • Какво може да се направи, за да се облекчат страничните ефекти?

Въпроси, които трябва да зададете за планиране на последващи грижи:

 • Какъв е шансът ракът да се възвърне? Трябва ли да наблюдавам за конкретни признаци или симптоми?
 • Какви дългосрочни странични или късни ефекти са възможни от лечението за рак, което получих?
 • Какви последващи тестове ще ми трябват и колко често ще имам нужда от тях?
 • Как мога да получа обобщение на лечението и план за грижи за оцеляването, които да пазя в личните си документи?
 • Кой ще води моите последващи грижи?
 • Какви услуги за поддръжка на оцеляването са на разположение за мен? За моето семейство?

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.