Рак на бял дроб (недребноклетъчен)

Въведение

Недребноклетъчният белодробен карцином (НДКБК) започва развитието си, когато здрави клетки в белия дроб се променят и започват да растат безконтролно, формирайки новообразувание, наречено тумор, лезия или нодул. Белодробният тумор може да се появи навсякъде в белия дроб. Той може да бъде злокачествен (карцином) или доброкачествен. Веднъж оформил се, злокачественият тумор може да метастазира –  отделят се клетки от основния тумор и се пренасят посредством кръвта или лимфата до други структури и органи в тялото. Естествената посока на движение на лимфата е към центъра на гръдния кош, което обяснява защо толкова често тази болест се разпространява първо там. Когато туморна клетка се засели в лимфен възел или друга част от тялото посредством кръвта или лимфата, се нарича метастаза.

Белите дробове са изградени от различни видове клетки. По-голямата част от тях се наричат епителни. Те образуват покривен слой на дихателните пътища и произвеждат мукус, който овлажнява и предпазва белия дроб. Други типове клетки са белодробните нервни клетки, хормон-продуциращи клетки, кръвни клетки и т.н.

По правило НКБД води началото си от епителните клетки. Според типа епителни клетки, от които се развива, НКБД може да бъде:

  • аденокарцином – развива се от клетките, продуциращи мукус;
  • плоскоклетъчен карцином – развива се от клетките, покриващи дихателните пътища;
  • едроклетъчен карцином – развива се от всеки друг тип клетки, с изключение на описаните горните две подточки.

За лекарите е от изключителна важност установяването на произхода на един карцином, тъй като това определя и последващото лечение.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.