Рак на бял дроб (недребноклетъчен)

Рискови фактори и превенция

Рисков фактор е всичко, което увеличава възможността от развитие на карцином. Въпреки че повечето рискови фактори влияят на развитието на един злокачествен процес, повечето от тях не са директна причина за появата му. Някои хора с повече рискови фактори в начина си на живот никога не се разболяват от карцином, а хора, при които отсъстват рискови фактори, развиват тази болест. Все пак информацията за различните рискови фактори ни позволява да ги обсъдим с лекаря си и сами да изберем как да живеем. 

По правило НДКБК се наблюдава най-често при пушачи или при хора, които са пушили в миналото. Непушачите също развиват НДКБК, затова е важно всеки да е запознат с рисковите фактори за тази болест и за симптомите й.

  • Тютюн и пушене. Тютюнопушенето уврежда белодробните клетки и предизвиква дефект в растежа на клетката. Рискът за развитие на карцином е по-голям при хората, които пушат много цигари на ден и/или които пушат от дълго време. “Пасивните” пушачи също са застрашени от тази болест, тъй като те се излагат редовно на въздействието  на  тютюневия дим от околните пушачи, които употребяват цигари, пури или лули. Пушенето на марихуана и електронни цигари също може да е рисков  фактор за развитие на НКБД, но засега данните са противоречиви.
  • Азбест. Азбестът представлява нишковидни кристали, намиращи се в различни видове скали, и често се използва за огнеупорна изолация при строеж на сгради. Когато азбестни частици бъдат вдишани, те дразнят белия дроб. Много проучвания показват, че комбинацията от редовно вдишване на азбест и тютюнопушене е опасна. Хора, които работят в сферата на корабостроенето, минната индустрия (добив на азбест), строителството и ремонта на автомобилни спирачки и са пушачи, имат голям риск за развитие на НДКБК. Изключително важна е протекцията със специализирани маски, които да намалят този риск.
  • Радон. Това е невидим газ без мирис, който се отделя естествено от някои видове почва и скали. Експозицията на радон се свързва с някои видове карцином, включително и белодробен.
  • Други субстанции. Други видове субстанции, като газове и химикали, използвани на работното място или в околната среда, могат да увеличат риска за появата на белодробен карцином. Излагането на изпарения, които се отделят при запояване на метали, бензинови изпарения, както и вдишването на пушек от изгорели въглища и дърва, може да доведе до развитие на тази болест. Опасност има и при наличие на радиация, арсен, никел и хром.
  • Генетика. Някои хора имат генетична предразположеност към белодробен карцином –  ако в семейството има болен (родител, брат, сестра), то и неговите роднини имат повишен риск да развият същата болест.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.