Рак на бял дроб (недребноклетъчен)

Скрининг

Скринингът се използва, за да се потърси злокачествена болест в тялото преди да са се появили симптомите му. Ранното откриване би допринесло за удължаване на продължителността на живот и подобряване на качеството му. Учените са създали и продължават да създават различни тестове, които да изследват хората за различни типове тумори. Целта на тези изследвания е да се намали броя на хората, умиращи от тази болест или да се елиминира смъртността напълно. 

За скрининг за белодробен карцином в световен мащаб се препоръчва провеждане на компютър-томографско изследване (КТ) на белите дробове. Компютърният томограф прави триизмерни снимки на тялото чрез рентгенови лъчи. След това компютър комбинира тези снимки в подробен и детайлен образ, който дава информация за всякакви изменения и тумори в организма. По правило КТ-изследването не е препоръчително за всички, които пушат. Ранен скрининг се прави при хора между 55- и 74-годишна възраст, които са пушили поне 30 пакетогодини, или тези, които са спрели да пушат през последните 15 години. Една пакетогодина се равнява на 20 изпушени цигари (една кутия) на ден за една година.

Компютър-томографията не се препоръчва за скрининг при хора, които не са навършили 55 години или са над 74 години, които са спрели да пушат преди повече от 15 години, или ако са налице сериозни здравословни състояния, които са животозастрашаващи, или биха повлияли на противотуморното лечение.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.