Рак на бял дроб (Недребноклетъчен)

Какви въпроси да зададем на лекуващия ни лекар?

Въпроси след поставяне на диагнозата

 • Какъв вид НДКБК имам?
 • Какъв е стадият на НДКБК? Какво означава това?
 • Можете ли да ми обясните хистологичния (цитологичния) резултат?

Въпроси за избор на лечение и повлияване на страничните ефекти

 • Какви са вариантите за лечение при мен?
 • Има ли клинични проучвания, подходящи за мен?
 • Има ли нужда да посетя други лекари, като гръден хирург, лъчетерапевт, медицински онколог и/или пулмолог? Каква роля имат тези лекари?
 • Кой ще води лечението ми?
 • Какъв  вид лечение бихте препоръчали за мен и защо?
 • Ще има ли нужда да се извършват допълнителни КТ-изследвания (скенер) и биопсии за назначаване на плана за лечение?
 • Каква е целта на всеки вид лечение в моя план – да елиминира тумора, да се почувствам по-добре или и двете?
 • Какви са възможните ранни и късни странични ефекти от лечението?
 • Какво може да се направи за облекчаване на симптомите ми? 
 • Как лечението ще повлияе ежедневието ми? Ще мога ли да работя, да спортувам и да извършвам обичайните си дейности?
 • Може ли лечението да засегне сексуалния ми живот? Ако да, как и за колко време?
 • Може ли това лечение да повлияе на една бъдеща бременност? Нужна ли е консултация със специалист по репродуктивно здраве преди започване на противотуморното лечение?
 • Към кого да се обърна за психологическа подкрепа?

Въпроси за оперативното лечение

 • Какъв вид операция ще ми бъде извършена? Ще бъдат ли премахнати лимфни възли?
 • Колко дълго ще продължи операцията?
 • Колко време ще остана в болницата?
 • Какво да очаквам през възстановителния период и колко дълъг е той?

Въпроси за химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия

 • Какви са лекарствата и как ще трябва да ги приемам?
 • Какви са възможните странични ефекти на всяко едно лекарство? За какви странични ефекти и проблеми да следя? 
 • Какво може да се направи, за да се намалят тези странични ефекти?
 • Колко често трябва да посещавам болницата, за да получавам терапия, и колко дълго ще продължава визитата?
 • Ще мога ли да се прибера вкъщи след лечението сам, или ще има нужда от придружител?
 • Какви са препоръките за пациентите, приемащи терапия вкъщи?

Въпроси за лъчетерапия

 • Какъв е планът за моето лечение?
 • Къде ще се провежда лъчетерапията?
 • Колко често ще се провежда лъчетерапията?
 • Колко време продължава всеки курс на лечение?
 • Каква част от здравата белодробна тъкан ще бъде включена в облъчваното поле?
 • Възможно ли е да се приема химиотерапия по време на лъчетерапия? Ако да, какви биха били страничните ефекти и те по-тежки ли са, ако приемам двата вида лечение едно след друго?
 • Ще мога ли да се прибера вкъщи след лечението сам, или ще има нужда от придружител?

Въпроси за клинични проучвания

 • Какви са вариантите ми за стандартно лечение?
 • Има ли клинични проучвания, подходящи за мен?
 • Каква е целта на клиничното проучване? Каква е фазата на проучването – първа, втора или трета, и какво означава това?
 • Къде ще се провежда лечението ?

Въпроси за периода след края на лечението

 • Какъв е шансът карциномът да се завърне (да рецидивира)? Трябва ли да следя за определени симптоми?
 • Какво мога да направя, за да намаля шанса за завръщане (за рецидив) на болестта?
 • С какви дълготрайни или късни странични ефекти е възможно да се сблъскам, предизвикани от противотуморната терапия?
 • Какви изследвания трябва да си правя за проследяване на състоянието ми и колко често?
 • Кой ще води проследяването ми след лечението?

Въпроси за пациенти, които пушат

 • Какви са ползите за мен от спирането на цигарите, дори и след поставена диагноза карцином?
 • Как можете да ми помогнете да откажа цигарите?

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

 

 

С подкрепата на AstraZeneca