Рак на бял дроб (Недребноклетъчен)

Статистика

Белодробният карцином е онкологична болест, водеща по честота на заболеваемост сред мъжете, а в последните години нараства честотата му и сред жените. В САЩ годишно заболяват над 170 000 души и около 130 000 умират от карцином на белия дроб. През 2012 г. в България са регистрирани 4 064 нови случаи, от които 81.2% са мъже. Починалите от карцином на белия дроб са 3 594 души, от които 80.5% са мъже. Тенденциите в заболеваемостта и смъртността от карцином на белия дроб показват увеличение и при двата пола.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.

 

 

С подкрепата на AstraZeneca