Рак на дебело черво

Стадии на заболяването

Стадиранетото е начин да се опише къде е локализиран тумора, дали и къде се е разпространил .

Лекарите използват диагностичните изследвания, за да определят стадия на болестта, съответно стадирането може да не е пълно докато не приключат всички изследвания. Информацията за стадия помага за изготвянето на лечебния план на пациента и за прогнозата на заболяването. Съществуват различни системи за стадиране за различните видове рак.

TNM система за стадиране

TNM системата е един от начините, който лекарите използват, за да опишат стадия на заболяването. Лекарите използват резултатите от диагностичните изследвания , за да отговорят на следните въпроси:

Тумор (Т) : Туморът нараснал ли е в стената на колона или ректума? Колко слоя на стената са засегнати?

Лимфни възели(N) : Засегнал ли е туморът лимфните възли? Ако е така, къде и в каква степен?

Метастази (M) : Метастазирал ли е ракът и в други части на тялото? Ако да, къде и в каква степен?

Резултатите се комбинирани, за да се определи стадия на рак на всеки пациент.

Съществуват 5 стадия: стадий 0 (нула) и стадии от I до IV. Стадият предоставя общ начин за описание на раковото заболяване, за да могат лекарите, работейки заедно да определят най-доброто лечение.

Тумор (Т)

Според TNM системата буквата Т плюс буква или номер от 0 до 4 се използва, за да се опише до колко първичният тумор  е прорастнал в стената на дебелото черво. Някои стадии са разделени на по-малки групи, което помагат да се опише тумора по-подробно.

TX : Първичният тумор не може да бъде оценен

T0 : Няма доказателство за наличие на тумор в колона или ректума

Tis : Нарича се карцинома ин ситу. Раковите клетки се намират само в епитела или ламина проприя, които представляват горните слоеве на вътрешността на колона или ректума.

T1 : Туморът е прорастнал в субмукозата, което е слоя намиращ се под мукозата или лигавицата на дебелото черво.

T2 : Туморът е прорастнал в мускулния слой на стената на дебелото черво, който е по-дълбок , по-плътен и който отговаря за съкращаване на мускулатурата за червото и изтласкването на чревното съдържание.

T3 : Туморът е прорастнал в мускулния слой и в субсерозата, което представлява тънък слой от съединителна тъкан или е прорастнал в околните тъкани на колона или ректума.

T4a : Туморът е прорастнал до повърхността на висцералния перитонеум, което означава, че е нарастнал извън границите на дебелото черво.

T4b : Туморът се е разрастнал към други органи или структури.

Лимфни възли (N)

Буквата N в TNM системата обозначава лимфните възли. Лимфните възли са малки органи с бобовидна форма, които са разположени по цялото тяло и помагат на организма да се бори с инфекциите, като част от имунната система. Лимфните възли, разположени в близост до колона и ректума се наричат регионални лимфни възли. Всички останали са далечни лимфни възли, намиращи се в други части на тялото.

NX : Регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени.

N0 (N + нула) : Няма резсейки в регионалните лимфни възли.

N1a : Има открити туморни клетки в 1 регионален лимфен възел.

N1b : Има открити туморни клетки в 2 или 3 регионални лимфни възли.

N1c : Има малки възли, съставени от туморни клетки, които са открити в структурите в близост до колона, но не изглежда да са лимфни възли.

N2a : Има открити туморни клетки в 4 до 6 регионални лимфни възли.

N2b: Има открити туморни клетки в 7 или повече регионални лимфни възли.

Метастази (М)

Буквата М в TNM системата описва рак, който се е разпространил в други части на тялото, например черния дроб или белите дробове. Това се нарича далечни метастази.

MX : Не могат да бъдат оценени далечни отчетени метастази.

M0 ( M плюс нула): Болестта не се е разпространила в други части на тялото.

M1a : Ракът е метастазирал в една част на тялото извън клона или ректума.

M1b : Ракът е метастазирал до повече от една част на тялото извън колона или ректума.

Степен на диференциация (G)

Различните видове тумори се определят и според тяхната степен на диференциация (G), която показва до колко туморните клетки изглеждат като здрави, погледнати под микроскоп. При изследването на туморната тъкан лекарят я сравнява със здрава тъкан. Тя обикновено съдържа много видове клетки, групирани заедно. Когато туморът изглежда много подобен на здрава тъкан и съдържа различни групирания от клетки се нарича високо диференциран тумор. Ако туморната тъкан изглежда много различна от здравата, това се нарича нискодиференциран тумор. Това определяне на рака може да помогне на лекарите да предвидят колко бързо ракът ще се разпространи. Като цяло колкото по-високодиференциран е тумора, толкова е по-добра прогнозата.

GX : Степента на диференциация не може да бъде установена.

G1 : Клетките много наподобяват здрави клетки (високодиференцирани).

G2 : Клетките наподобяват  здрави клетки (умерено диференцирани).

G3 : Клетките наподобяват все по-малко на здрави клетки (нискодиференцирани).

G4 : Клетки почти не приличат на здрави клетки (недиференцирани).

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.