Рак на дебело черво

Въведение

За рака на дебелото черво  

Ракът на дебелото черво се образува, когато здрави клетки в колона или ректума започнат да се променят, да нарастват интензивно и да образуват маса, наречена тумор. Туморът може да бъде доброкачествен или злокачествен. Един тумор е злокачествен, когато има способността да се разрасне и да се разпространи (метастазира) в други части на тялото. За доброкачествения тумор е характерно, че може да расте, но не и да метастазира. За да се развият тези процеси обикновено е необходимо време. Те могат да бъдат повлияни както от генетични фактори, така и от фактори, свързани с околната среда.  Въпреки това, когато човек страда от рядък наследствен синдром (вижте секцията Рискови фактори и Превенция), промените могат да отнемат месеци, а понякога дори години.

Какво представляват полипите?

Колоректалният рак често започва развитието си като полип, т.е. преканцерозно образувание, което може да се развие по вътрешната стена на колона или ректума с напредването на възрастта. Ако полипът не се лекува или премахне, той има потенциал да се превърне в рак. Идентифицирането и премахването на преканцерозните полипи може да предотврати появата на колоректален рак.

Съществуват няколко вида полипи:

  • Аденоматозният полип е образувание, която може да прерасне в злокачествено и да бъде откритo чрез колоноскопия (виж Рискови фактори и Превенция). Най-лесният начин да се открият полипите е чрез колоноскопско изследване, тъй като те често се образуват в близост един до друг, на едно място, като сформират издутина върху стената на колона, която може да бъде открита от лекаря. Около 10 % от полипите на колона са плоски и трудни за локализиране чрез колоноскопия, осен ако не се използва специално багрило, което да ги оцвети. Тези плоски полипи имат голям шанс да се превърнат в раково образувание, независимо от размера им.
  • Хиперпластичните полипи също могат да се развият в колона или ректума. Те не се считат за преканцерозни (предракови).

Видове рак на дебелото черво

Колоректалният рак може да се образува както в колона, така и в ректума. Повечето ракови заболявания на дебелото черво са тумори, наречени аденокарциноми – те произлизат от клетките, които образуват вътрешната повърхност на колона и ректума. Тук ще разгледаме предимно  аденокарциномите. Други видове рак, които се образуват много по-рядко, но могат да водят началото си от колона или ректума включват карциноиден тумор, гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ), дребноклетъчен карцином и лимфом.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.