Рак на дебело черво

Поставяне на диагноза

Лекарите назначават различни изследвания, за да открият или диагностицират раково заболяване. Те също така провеждат изследвания, за да установят дали ракът може да се разпространи в други част на тялото, различни от мястото, където се е образувал. Разпространяването на рака се нарича метастазиране. Образните изследвания могат да покажат дали ракът е метазстазирал в други части на тялото. Те също така показват състоянието на тялото отвътре. Лекарите могат да назначат и изследвания, с които да преценят кое лечение ще е най-ефективно. 

Биопсията е най-сигурният начин лекарите да установят наличието на рак в дадена област.  При биопсия, лекарят взема малка проба от тъкан за лабораторно изследване. Ако не може да се направи биопсия, лекарят може да препоръча други изследвания, които да спомогнат за поставянето на диагноза.

При избор на изследване за поставяне на диагноза се взимат предвид следните фактори:

  • Вида на предполагаемия рак
  • Вашите симптоми
  • Вашата възраст и здравословно състояние
  • Вашият медицинска история и семейната обремененост
  • Резултатите от предишни изследвания

Не всички изследвания, които ще изброим са необходими за всеки пациент:

Колоноскопия. Както е описано в секцията Скрининг, колоноскопията позволява на лекаря да изследва отвътре ректум и колон, докато пациентът е под упойка.

Биопсия. Биопсията представлява вземане на малка проба тъкан за преглед под микроскоп. Други видове изследвания могат да покажат наличието на рак, но само при биопсия може да бъде поставена крайната диагноза. След това патолог анализира пробата. Патологът е лекар, който е специалист по разчитането на лабораторни изследвания, изследването на клетки, тъкани и органи, с цел диагностициране на заболявания. Биопсия може да се направи по време на колоноскопия или да се вземе по време на хирургична интервенция. Понякога се използват КТ или ултразвук, за да се направи иглена биопсия. Чрез иглената биопсия се взема проба от тумора с дълга игла през кожата.

Молекулярно-генетично изследване. Вашият лекар може да препоръча провеждането на лабораторно изследване на пробата от тумор, за да се открият определени гени, протеини и други фактори, специфични за тумора. Ако имате метастазирал, с разсейки или рецидивиращ ( завръщаш се отново след лечение) колоректален рак, е препоръчително да се използва проба от тъкан от областта, където е метастазата(разсейката) или рецидива. Резултатите от тези изследвания ще помогнат на лекарите да назначат лечение подходящо за вас и да преценят включването на таргетна (прицелна) терапия.

Кръвни изследвания. Тъй като колоректалният рак често причинява кървене в дебелото черво, хората с това заболяване могат да станат анемични. Изследване на броя на червените кръвни клетки, което е част от пълната кръвна картина може да установи наличието на кървене. Изследването на туморния маркер (CEA) в кръвта може да покаже как се развива тумора. Повишените нива на туморния маркер може да означава, че ракът се е разпространил в други части на тялото. Това не е най-достоверния тест за рак на дебелото черво, тъй като стойностите на СЕА за завишени само при 60% от хората с колоректален рак, който е метастазирал. Освен това и други заболявания могат да допринесат за повишено ниво на СЕА. Това изследване се използва най-често, за да проследи развитието на рака при пациенти, които вече са на лечение. Той не е полезен под формата на скринингово изследване.

Компютърна томография. Компютърна томография (КТ или КАТ). Компютърно-томографското изследване (скенер) създава триизмерна картина на вътрешността на тялото, използвайки рентгенови лъчи. След това компютър комбинира тези изображения в подробен напречен срез, с помощта на който се виждат всички аномалии или тумори. КТ изследването може да се използва и за изследване на размерите на тумора. Понякога преди скенера на пациента се дава специално багрило наречено контрастно вещество, чрез което да се постигне най-подробен образ.  Това вещество може да бъде инжектирано венозно на пациента или да бъде дадено като течност или хапче през устата. При пациенти с рак на дебелото черво, КТ може да се използва за оценка на разпространението на рака в белите дробове, черния дроб и други органи. Често това изследване се извършва преди операция.

Ядреномагнитен резонанс (ЯМР). ЯМР използва магнитни полета, а не рентгенови лъчи, за да възпроизведе подробни образи на тялото. ЯМР може да се използва и за измерване на размера на туморите. За целта на пациента се дава специално багрило наречена контрастно вещество, което спомага за създаването на по-ясна картина. То може да се инжектира директно в кръвоносната система на пациента или да се изпие през устата. ЯМР е най-добрият образен тест за установяване.

Ехографско изследване (ултразвуково изследване). Ехографията използва звукови вълни, за да създаде картина на вътрешните органи, с цел установяване на метастази (разсейки). Ендоректалният ултразвук се използва най-често, за да се открие колко точно се е разраснал реакталния рак и може да спомогне за изготвянето на подходящо лечение. Този тест не може да установи дали ракът е засегнал близките лимфни възли или се е разпространил извън таза. Ултразвукът може да се използва за преглед на черния дроб, въпреки че КТ и ЯМР (вижте нагоре) са по-добри методи, тъй като дават по-подробен образ на туморите в черния дроб.

Рентгенова снимка на гръдния кош. Рентгеновата снимка е начин за създаване на образ на вътрешността на тялото, като се използва малко количество радиация. Рентгенова снимка на гърдите помага на лекарите да преценят дали ракът се е разпространил и в белите дробове.

Позитронно-емисионна томография (ПЕТ) или (ПЕТ/КТ). ПЕТ сканирането е начин да се създаде картина на органите и тъканите вътре в тялото. За целта в тялото на пациента се инжектира малко количество радиоактивна глюкоза. Тази субстанция се натрупва в голямо количество в клетките, които използват най-много енергия. Тъй като ракът изразходва активно енергията, той абсорбира в по-голяма степен радиоактивното вещество. Така скенерът детектира това вещество, за да възпроизведе образи на тялото отвътре. ПЕТ скенерът не се използва регулярно за всички пациенти с колоректален рак, но въпреки това има ситуации, в които вашият лекарят може да го назначи.

След като приключат всички диагностични изследвания, лекуващият лекар ще ви разясни резултатите.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.