Обади се

Рак на дебело черво

Скрининг

Целта на скрининга е да открие раково заболяване преди да се появят неговите симптоми. Учените са разработили и продължават да разработват тестове, които да се използват за скрининг. Скринингът се провежда за :

 • Да се намали броя на хората, които умират, в следствие на болестта или да се премахне изцяло смъртността от ракови заболявания
 • Да се намали броя на заболелите от рак

Скрининг на рак на дебелото черво

Често ракът на дебелото черво може да се предотврати чрез редовни изследвания, които могат да открият полипи преди да са станали ракови. Обсъдете с вашия лекар кога да си направите изследвания предвид възрастта ви и семейната обремененост. Хората със среден риск от заболяване, трябва да започнат скрининг на 50 години. Колоректалният рак обикновено не дава симптоми докато болестта не е вече в по-напреднал стадий, затова е важно да обсъдят с лекаря положителните и отрицателните страни на всяко скриинингово изследване и колко често то трябва да се прави.

Хората, които имат някой от изброените рискови фактори за развитие на колоректален рак трябва да започнат скрининговите изследвания по-рано и/или да се подлагат на тези изследвания по често:

 • Медицинска история с колоректален рак или аденоматозни полипи
 • Семейна обремененост с колоректален рак или полипи, като рак или полипи при роднини от първа линия, по-млади от 60 години или при роднини от 2-ра линия без значение тяхната възраст. За роднина от първа линия се считат родители, брат/сестра или дете.
 • Медицинска история за възпалителни заболявания на червата (IBD)

Семейна обремененост с наследствени синдроми, като например Фамилна аденоматозна полипоза (FAP) , синдром на Линч или други синдроми.

Скрининговите изследвания за рак на дебелото черво са:

Колоноскопия. Колоноскопията позволява на лекаря да изследва отвътре целия ректум и колон, докато пациентът е под упойка. Гъвкава осветена трабичка, наречена колоноскоп се въвежда в ректума и преминава по целия колон, за да се търсят полипи или ракови образувания. По време на тази процедура лекарят може да премахне полипи или друга тъкан, която да бъде изследвана  в лаборатория (вижте „Биопсия“ в секцията Диагноза. Премахването на полипи може да предотврати образуването на рак.

Компютърно-томографска (КT или КAT) колонография. КТ колонографията, която понякога се нарича виртуална колоноскопия, е скрининг метод, който може да бъде алтернатива за хора, които имат противопоказания за извършване на стандартна колоноскопия, например заради анестезията (упойка).  

Сигмоидоскопия. За да се извърши сигмоидоскопия се използва гъвкава осветена тръбичка, която се въвежда в ректума и долния колон за откриване на полипи, ракови образувания и други малформации. По време на тази процедура лекарят може да премахне полипи или да вземе тъкан за последващи изследване в лаборатория. С това не може да прегледа горния, възходящия и напречния колон. По време на сеигмоидоскопията могат да се премахнат полипи, което може да предотврати появата на  колоректален рак. Ако по време на изследването бъдат открити полипозни или ракови образувания се препоръчва извършване на колоноскопия, за да се разгледа целия колон.

Фекален тест за окултно кървене и фекален имунохимичен тест. Фекалният тест за окултно кървене се използва, за да се открие кръв във фекалиите, което може да бъде знак за наличие на полипи или тумор. При положителен тест, т.е. има наличие на кръв във фекалиите, причината за това може да е различна от полипи и рак. Кръвта във фекалиите може да се дължи от кървене на стомаха или горния храносмилателен тракт и др.

Двойно контрастно изследване с бариева каша. При пациенти с противопоказания за колоноскопия се прави иригография. Това изследване позволява да се визуализират  колона и ректума чрез рентгеново изследване. Преди започването на иригографията се въвежда бариев сулфат (бариева каша) в ректума за по-добра визуализация. Прави се поредица от рентгенови снимки на колона и ректума. Повечето лекари биха препоръчали допълнителни изследвания, тъй като бариевата каша е по-малко вероятно да открие преканцерозни полипи в сравнение с колоноскопията, сигмоидоскопията или КT колонографията. 

Фекален ДНК тест. Това изследване анализира ДНК материал от проба на фекалии, с цел откриване на раково заболяване. Тестът открива ДНК материал, който се съдържа в полипите и раковите образувания, за да определи дали е необходима колоноскопия.

Препоръки за скрининг на рак на дебелото черво

Различните организации дават различни препоръки за скрининг на рак на дебелото черво.  Обсъдете с вашия лекар кои са най-подходящите изследвания за вас и кога да си ги направите.

Американската Асоциация на гастроентеролозите, Американският колеж по гастроентерология, американската общност на ендускопската  гастроентерология,  Американското онкологично общество и американския колеж по радиология разработиха съвместни гайдлайни (наръчници) за скрининг на рак на дебелото черво, с цел превенция на болестта.

Когато хората навършат 50 години, както за мъжете, така и за жените със среден риск, е препоръчително да следват една от тези програми за изследвания.

Изследвания за откриване на полипи и рак:

 • Сигмоидоскопия на всеки 5 години
 • Колоноскопия на всеки 10 години
 • Двойно контрастно изследване с бариева каша на всеки 5 години
 • КT колонография на всеки 5 години

Изследвания, които откриват рак:

 • Фекален тест за окултно кървене всяка година
 • Имунохимичен FOBT, всяка година
 • Фекален ДНК тест с честота на изследванията по препоръка на лекар

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.