Метастатичен рак на гърда

Въведение

Ракът или карциномът на гърдата е злокачествен (малигнен) тумор, който в началото е ограничен само в гърдата. В България „рак на гърда” и „рак на млечна жлеза” са еднозначни термини. В своето развитие, от първичното огнище на рака се отделят туморни клетки, които се пренасят посредством лимфата или кръвта, до други структури и органи на тялото. По лимфен път, първа стъпка е „заселването” на туморните клетки в регионалните близко стоящи лимфни възли – за гърдата това са лимфните възли в подмишничната ямка (аксилата). При наличие на туморни клетки само в гърдата, понякога и/или в лимфни възли в близост до гърдата, ракът се нарича не-метастатичен. При разпространение извън тези органи (примерно кости, черен дроб и др.) стадият е „метастатичен” и огнищата на рака извън гърдата се наричат „метастази” или „вторични огнища”. Метастатичен карцином на гърда е известен още и като IV-ти стадий. Нарича се още и „разпространен” или „напреднал (авансирал) рак на гърда”, но този термин не трябва да се бърка с „локално напреднал рак на гърдата”, при който туморът е само в гърдата, но засяга „по съседство” или директно близкостоящи тъкани (кожа, мускули и др.) и няма метастази в други органи или структури на тялото.

Метастази от рак на гърдата може да се развият във всеки орган или част на човешкото тяло, но най-често засегнатите органи са кости, черен дроб, бели дробове и мозък. Независимо, че се оформят „нови” вторични огнища в други органи, клетките, които ги съставят, са същите, както тези от първичния тумор в гърдата. По тази причина, при развитие на огнища примерно в бял дроб, те се наричат „метастази” или „вторични огнища от карцином на гърда”, а не „белодробен рак”.

Метастатичен рак може да се развие дори когато е провеждано предходно лечение за ранен или напреднал рак на гърдата (не-метастатичен стадий), като това може да стане и много години след първоначалното лечение. Лекарите описват това състояние като „прогресия”, „метастазиране” или „рецидив” на рака на гърдата. Понякога още при откриването на рака на гърдата, той може да е в разпространен стадий и се описва като начално или „de novo” метастатичен рак на гърда.

Видове рак на гърда

Има различни видове рак на гърдата и всеки от тях може да метастазира. Най-често ракът на гърдата започва развитието си от клетките на каналите (дуктусите) или крайните разклонения - дялчета (лобулите) на млечната жлеза. По тази причина тези видове се наричат съответно дуктален и лобуларен рак.

 • Дуктален рак. Тези злокачествени тумори започват развитието си от клетките, които покриват каналчестата система на млечната жлеза. Това е най-честият вид рак на гърдата.
 • Лобуларен рак. Този карцином произлиза от крайните структури („лобули”) на млечната жлеза.

По-рядко срещани видове рак на гърда са:

 • Медуларен;
 • Муцинозен;
 • Тубуларен;
 • Метапластичен;
 • Папиларен рак на гърда;
 • Инфламаторен рак на гърдата. Това е състояние, при което поради наличието на рак на гърдата, тя изглежда както при възпаление – със зачервяване и оток на кожата. Среща се в около 1% до 5% от случаите.
 • Болест на Пейджет (Paget) – това е рак на гърдата, който е започнал развитието си в дуктусите на млечната жлеза, които се намират точно под и зад зърното (мамилата).

Рак на гърда най-често се развива при жените, но макар и рядко може да се развие и при мъже (<1% от всички диагностицирани случаи с рак на гърда при двата пола).

Подвидове рак на гърда

Ракът на гърдата не е една болест. В едно и също първично огнище може да има различни клетки. По тази причина, при диагностициране на рак в гърдата се провежда биопсия (вземане на тъкан) и изследване в лаборатория. При развитие на местастази след начално лечение за рак на гърдата се налага отново биопсия на някоя или на няколко от метастатичните огнища. Това помага за по-добрия избор на лечение и изготвяне на максимално адекватен лечебен план.

Метастатичният рак на гърдата не може да бъде излекуван, но може да бъде превърнат в хронична болест. Провежданото лечение може да доведе до удължаване на живота и подобряване на неговото качество. Много пациенти живеят добре с малко или дори без симптоми от болестта в продължение на (много) години, провеждайки правилното лечение.

Подвидовете рак на гърда са:

 • Хормон-рецептор-позитивен. Това е рак на гърда, при който има експресия на хормонални рецептори – естрогенни рецептори (ЕР) +/- прогестеронови рецептори (ПР). „Хормоно-чувствителен” или „хормоно-позитивен” са други термини за този подвид рак на гърда. Тези рецептори са белтъци по своята структура и се намират по повърхността на клетката и вътре в нея. Ако туморната клетка има такива белтъци, тя се нарича „ЕР-позитивна”. По същия начин: ако има прогестеронови рецептори, туморните клетки и съответно ракът на гърдата са „ПР-позитивни”. Наличието на тези хормонални рецептори показва, че раковите клетки имат нужда от хормони, за да се развиват. Това дава възможност за провеждане на още един вид лечение освен химиотерапия, при което премахването на хормоните, потиска развитието на тези подвидове рак. Хормон-рецептор-позитивни карциноми могат да се развият във всяка възраст, но са по-често срещани при жени в менопауза. Над 2/3 от туморите (60% до 75%) са хомонално-чувствителни. Ако раковата клетка няма тези рецептори за естроген или прогестерон, туморите се наричат хормон-рецептор-негативни или хормоно-нечувствителни.
 • HER2-позитивни. 15% до 20% от раковите клетки имат активиран ген за синтезиране на рецептор 2 за човешки епидермален растежен фактор или human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Тези ракови клетки се наричат “HER2-позитивни”. Те имат или много копия на този ген HER2, или много високи нива на синтезирания от него белтък HER2. Белтъкът HER2 се намира по повърхността на клетката и служи като рецептор за растежни сигнали, които стимулират растежа на раковата клетка и тя се развива по-бързо. Туморите, които имат високи нива на белтъка HER2 или много копия на гена HER2 се наричат HER2-позитивни. Ако има малко копия на гена или ниски нива на белтъка HER2, раковите клетки се наричат HER2-негативни.
 • Тройно-негативен. Ако има туморни клетки, при които липсва експресия и на трите рецептора – ЕР, ПР и HER2, развиващият се тумор се нарича „тройно-негативен.” Такива тумори се развиват при около 15% от всички случаи на рак на гърда. Тройно-негативен рак на гърдата по-често се среща при по-млади жени и най-често се развива по-бързо от останалите видове. В някои семейства има носителство на мутация в гени, които покачват риска за развитие на рак на гърдата. При носителство на мутация в един от тези гени, наречен BRCA1 , тройнонегативният рак на гърдата е най-честият подвид карцином. По тази причина при откриване на тройнонегативен рак на гърда има повишен риск за носителство на такава мутация в BRCA1. Това показва защо всички пациенти с диагностициран тройно-негативен рак на гърдата трябва да проведат генетична консултация и изследване за търсене на мутация в гена BRCA .

 

 

Преведено и редактирано от д-р Ася Консулова, д.м.

С подкрепата на  Novartis.