Метастатичен рак на гърда

Лечение

Тук ще научите за различните видове лечения, които лекарите използват при пациенти с метастатичен рак на гърдата.

Тази глава обяснява видовете лечение, които са стандартно поведение при грижата за пациенти с метастатичен рак на гърда. “Стандартно поведение” означава най-добрите лечения, известни към момента. Участие в клинично проучване винаги се препоръчва като възможност, когато се изготвя планът за лечение. Клинично проучване е научно изследване, което изучава нови подходи в лечението. Лекарите искат да разберат дали новите лечения са безопасни, ефективни и възможно по-добри от стандартните към момента подходи. Клиничните проучвания могат да изучават ново лекарство и колко често то може да се прилага; могат да изучават комбинация от стандартни лечения или нови дози на стандартни лекарства или други видове лечения. Клиничните проучвания са възможност за обмисляне за лечение във всеки стадий на рак. Вашият лекар може да Ви помогне да обмислите всички възможни лечебни варианти.

Да говорите с лекари, които имат опит в лечението на пациенти с метастатичен рак на гърда, е добра идея ако Ви е поставена тази диагноза. Лекарите могат да имат различно мнение за това кой е най-добрият стандартен лечебен план. Научете повече за получаване на второ мнение преди започване на Вашето лечение, за да сте сигурни във Вашия лечебен план.

Видове лечение

В лечението на рак участват различни видове лекари, които работят заедно и изготвят лечебния план, който се състои от различни видове терапии. Тези лекари оформят т.н. мултидициплинарен екип. Попитайте Вашия лекуващ лекар кои здравни специалисти участват в изготвянето на Вашия лечебен план и каква е тяхната роля. Тези специалисти могат да се променят във времето в отговор на необходимостта за лечение, което се налага.
Лечебният план е обобщение на лечение, което се предлага за Вашия рак. Той дава основна информация за медицинската история, която би послужила на всеи лекар, който се грижи за Вас и Вашата болест.
Основните цели при лечение на метастатичен рак на гърда са осигуряване на:

 • Най-дълга преживяемост с болестта;
 • Минимални странични ефекти от рака и неговото лечение; 
 • Най-доброто и най-продължително качество на живот.

Метастатичният рак на гърда е нелечимо заболяване, но е възможен живот с добро качество в продължение на месеци или години. 

Лечебните възможности при метастатичен рак на гърда се основават на: 

 • Място в тялото, където ракът се е разпространил;
 • Наличието и нивата на експресия на хормонални рецептори и/или HER2 рецептори в тумора;
 • Генетични мутации в тумора;
 • Специфични симптоми;
 • Предходни лечения за рак;
 • Общото Ви здравно състояние.

Колко добре ще работи лечението зависи от много фактори, включително колко е разпространена болестта и какви видове лечение са използвани на по-ранен етап. Не е необикновено раковите клетки след известен период да спрат да отговарят на прилаганото лечение, което налага относително честа смяна на лечението. 

След изследванията, Вашият лекар ще говори с Вас за възможните терапевтични възможности. Вашият лечебен план може да включва някои от описаните по-долу възможности като те може да се прилагат като различна комбинация или на различен етап от лечението. Вашият лечебен план също включва контрол върху страничните ефекти и симптомите от рака и неговото лечение. 

Отделете време да разучите възможните терапевтични варианти, за да сте сигурни, че знаете всички възможни варианти и да зададете Вашите въпроси, ако имате неясноти. Говорете с Вашия лекар за целите на всяко лечение и какво можете да очаквате по време на лечението.

Лекарствено лечение

Системно лечение е прилагането на лекарство с цел унищожаване на раковите клетки. Този вид лечение се прилага в кръвната система и достига раковите клетки в цялото тяло. Системното лечение най-често се предписва от медицински онколог, който е лекар, специализирал лечение на раковите заболявания с медикаменти. 

Най-честите начини за приложение на системно лечение включват интравенозно (IV) чрез тръбичка или игла, поставени във вена или прием през устата – орален прием. 

Видовете системно лечение на метастатичен рак на гърдата включват: 

 • Хормонално лечение;
 • Химиотерапия;
 • Таргетно лечение;

Провежда се само по един вид системно лечение или медикаментите могат да се прилагат в комбинация. Първите медикаменти, които се прилагат за лечение на метастатичния рак на гърдата, се наричат първа линия лечение. При влошаване или прогресия на рака може да бъде използван друг режим, който е втора линия лечение. Тези терапии могат да бъдат прилагани като част от лечебния план, който може да включва хирургия и/или лъчелечение. 

Медикаментите за лечение на рак постоянно се развиват и ефекта им се оценява. Най-добрият начин да разберете повече за лечението, което Ви е предписано, за неговата цел и потенциални странични ефекти или взаимодействия с други медикаменти, е да говорите с Вашия лекар.  

Хормонално лечение

Хормоналното лечение, известно още като ендокринна терапия, е ефективно лечение при рак на гърдата, който е позитивен за естрогенни или прогестеронови рецпетори. 

Туморите с експресия на хормонални рецептори използват хормоните като храна, за да се развиват. Целта на този вид лечение е намаляване на нивата на естроген и прогестерон в тялото или да се спре достъпа на хормоните до раковите клетки. Ако хормоните не стигат до раковите клетки, те не могат да се развиват. 

Изборът на хормонално лечение зависи от това дали жената има месечен цикъл или е навлязла в менопаузата. Възможностите за хормонално лечение също зависят и от предхоно прилаганите терапевтични режими при пациента. Възможните хормонални лечения включват: 

 • Tamoxifen (Nolvadex). Tamoxifen е лекарство, което пречи на свързването на estrogen към неговия рецептор в раковата клетка. Представлява таблетка, която се приема през устата ежедневно. Най-честите странични ефекти са горещи вълни и вагинално течение или кървене. Много рядко приемът на tamoxifen може да доведе до развитие на рак от клетките, които образуват покривен слой на матката, до катаракта или образуване на тромби. От друга страна, tamoxifen може да подобри здравината на костите и нивата на холестерола в кръвта. Може да се прилага както при жени в пременопауза, както и при постменопаузални пациентки. 
 • Ароматазни инхибитори (AИ). АИ намаляват нивата на естроген, който се произвежда от яйчниците при жени в менопауза като блокира ефективността на ензима ароматаза. Този ензим превръща хормоните андрогени в естрогени след като яйчниците вече не функционират в хода на менопаузата. АИ са следните лекарства: anastrozole (Arimidex), exemestane (Aromasin) и letrozole (Femara). Всички АИ представляват таблетки за ежедневен прием през устата. 

Като страничните ефекти от АИ може да се появят ставна скованост или понякога дори ставна болка. АИ може да предизвикат и горещи вълни, вагинална сухота, увеличен риск от остеопороза и счупване на костите както и повишаване на нивата на холестерола в кръвта. Изследванията показват, че и трита АИ работят еднакво ефективно и имат сходни странични ефекти. При все това, жените които имат странични ефекти от приема на един АИ, може да имат по-малко такива при смяната му с друг АИ като причината за това е неясна. Ако жените не са в периода на менопауза, те не трябва да приемат АИ, тъй като лекарствата не могат да блокират ефектите на естрогените, произвеждани от яйчниците. Често лекарите ще проследяват нивата на естроген в кръвта при жени, при които цикълът е спрял наскоро или от проведена преди това химиотерапия, за да са сигурни, че яйчниците не произвеждат естроген.  

 • Потискане на яйчниците. Осъществява се чрез прием на лекарства или по хирургичен път с цел прекратяване производството на естроген от яйчниците. Може да се използва в комбинация с tamoxifen или ароматазни инхибитори. Лекарствата са известни като аналози на гонадотропините или аналози на лутеин- освобождаващия хормон и тяхното приложение води до спиране производството на естроген от яйчниците, което предизвиква временна менопауза. Премахването на естрогените по хирургичен път е необратима процедура. Потискане функцията на яйчниците често се използва за лечение на метастатичен рак на гърда при жени преди менопауза, тъй като пълното потискане на естрогените е полезно при рака на гърда. 
 • Fulvestrant (Faslodex)Fulvestrant е селективен блокер на естрогенния рецептор. Това означава, че се свързва с естрогенния рецептор, блокирайки свързването на естрогените със собствения им рецептор. За разлика от другите хормонални терапии, които се приемат през устата, fulvestrant се прилага месечно като мускулна инжекция. Най-често, 2 инжекции се прилагат на всеки 2 седмици първите три пъти и след това се продължава с ежемесечно приложение. Fulvestrant се прилага само при жени в менопауза. 
 • Други хормонални лечения. Други хормонални лечения се използват по-рядко за лечение на метастатичен рак на гърдата след приложение на ароматазни инхибитори, fulvestranttamoxifen или таргетна терапия (вижте по-долу). Те включват megestrol acetate (Megace) и високи дози естрадиол, който е заместител на естрогена. 
Химиотерапия

Химиотерапията е приложение на лекарства, които унищожават раковите клетки като пречат на тяхното делене и размножаване. 

Химиотерапията при метастатичен рак на гърдата може да се прилага в различни режими, които се предписват  в зависимост от това кой режим е бил с най-добри резултати в клиничните проучвания с конкретния режим. Може да се прилага един път седмично, веднъж на две седмици (също известно като интензифициране на дозата), веднъж на три или четири седмици. Седмично прилаганите режими често изискват една седмица терапевтична пауза. Най-общо, химиотерапията се прилага продължително докато има ефект срещу рака и докато не предизвиква прекалено много странични ефекти. 

Пациентите с метастатичен рак на гърдата обикновено получават по едно лекарство наведнъж, което означава, че лекарствата се прилагат едно след друго, а не като комбинация, въпреки че понякога се прилагат и комбинирани режими. Най-добрата химиотерапевтична възможност за всеки пациент зависи от много фактори, включително предходно прилаганите режими, потенциалните странични ефекти и предпочитанията на пациента. 

Лекарствата, които могат да се използват за лечение на метастатичен рак на гърда, включват: 

 • Capecitabine (Xeloda или генерични лекарства);
 • Carboplatin (има и генерични лекарства);
 • Cisplatin (има и генерични лекарства);
 • Cyclophosphamide (Cytoxan или генерични лекарства);
 • Docetaxel (Taxotere или генерични лекарства);
 • Doxorubicin (има и генерични лекарства);
 • Пегилиран липозомален doxorubicin (Doxil);
 • Epirubicin (Ellence или генерични лекарства);
 • Eribulin (Halaven);
 • Fluorouracil (5-FU, Efudex);
 • Gemcitabine (Gemzar или генерични лекарства);
 • Irinotecan (Camptosar);
 • Ixabepilone (Ixempra);
 • Methotrexate (Rheumatrex, Trexall);
 • Paclitaxel (Taxol или генерични лекарства);
 • Protein-свързан paclitaxel (Abraxane);
 • Vinorelbine (Navelbine).

Химиотерапията може да се комбинира с други видове лечение. Примерно, лекарствата, които са насочени срещу рецептора за HER2, като антитялото trastuzumab, може да се комбинират с химиотерапия при HER2-позитивен рак на гърда (Виж по-долу Таргетна терапия). 

Страничните ефекти от химиотерапията зависят от индивида, прилаганото лекарство/а режимът и дозата, която се използва. Тези странични ефекти може да включват умора, риск от инфекция, гадене и повръщане, косопад, загуба на апетит, изтръпване от увреда на периферните нерви и диария. Предотвратяване появата на тези странични ефекти може много успешно да бъде осъществявано в хода на лечение чрез прилагане на поддържащи медикаменти. Страничните ефекти често преминават след приключване на лечението. 

Много пациенти се чувстват сравнително добре по време на лечението с химиотерапия и остават активни и се грижат за своите семейства, пътуват или са физически активни по време на лечението; при все това усещането може да бъде различно при различните пациенти. Говорете с Вашия лекуващ екип за възможните странични ефекти от предписаното специално на вас химиотерапевтично лечение. 

Научете повече за основите на химиотерапията.

Таргетна терапия

Таргетната терапия е лечение, което „прицелва” специфични гени, белтъци или други компоненти на тъканната среда, важни за растежа и развитието на рака. Тези лечения са много специфични и работят по различен начин спрямо химиотерапията и хормоналното лечение. Този вид лечение блокира растежа и разпространението на раковите клетки като ограничава страничните увреждания при здравите клетки. 

Не всички тумори имат едни и същи таргети. За да установи най-ефективното лечение, Вашият лекар може да проведе тестове, за да установи гени, белтъци или други фактори във Вашия тумор. Това помага на лекарите да приложат, ако е възможно, най-ефективното лечение при всеки пациент. Допълнително, научните изследвания допринасят за откриване на специфични таргети и да създаване на нови лечения, които да се прицелят в тях. Научете повече за основите на таргетното лечение.

Има различни видове таргетно лечение в зависимост как те се прицелват към туморните клетки: 

 • Моноклонални антитела. Моноклоналното антитяло разпознава и се свързва със специфичен белтък в раковата клетка като не повлиява клетките, които нямат този белтък. Примери за моноклонални антитела при рак на гърдата са trastuzumabpertuzumab и TDM-1 (вижте по-долу). 
 • Инхибитори – малки молекули. Инхибиторите-малки молекули са лекарства, създадени  за специфично прицелване в части от клетката, които допринасят за нейният растеж и развитие. Тези части, към които се прицелват малките молекули, могат да са рецептори извън клетката, вътреклетъчни ензими или белтъци, важни за клетъчния растеж. Някои от тези лекарства могат да се „прицелват” в различни части на клетката. Те са известни като „мултитаргетни” или „мултиприцелни”. Инхибиторите - малки молекули най-често са таблетки. Такива примери при рак на гърда са lapatinib, palbociclib, ribociclib и everolimus (вижте по-долу). 

Говорете с Вашия лекар за възможните странични ефекти от специфичното таргетно лечение и как могат да бъдат преодоляни. 

Таргетно лечение при метастатичен HER2-позитивен рак на гърда

Прицелните анти-HER2 терапии могат да се прилагат за лечение на HER2-позитивния метастатичен рак на гърда. Някои от тези лекарства могат да се прилагат едновременно с химиотерапия. Най-общо, за лечението на болестта при пациент с метастатичен HER2-позитивен рак на гърда, почти винаги се прилага анти-HER2 таргетна терапия в комбинация с друго системно лечение. 

Някои от анти-HER2 прицелните лечение може да не преминават в мозъка, колкото в останалите тъкани на тялото. По тази причина, HER2-позитивния метастатичен рак на гърда, който се е разпространил в мозъка, често се лекува с хирургия и/или лъчелечение (вижте по-долу). 

 • Trastuzumab (Herceptin). При метастатичен рак на гърда, trastuzumab може да се прилага с различни видове химиотерапия или хормонална терапия. Trastuzumab може да се прилага като седмична инфузия или на всеки 3 седмици. Пациентите, при които се прилага trastuzumab, имат малък (2% до 5%) риск от сърдечни проблеми и при тях трябва да се проследява сърдечната функция чрез ехокардиография през няколко месеца. 
 • Pertuzumab (Perjeta). Научните изследвания показват, че добавяне на pertuzumab към trastuzumab и химиотерапия като част от първа линия лечение при HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата удължава живота с малко странични ефекти. Базирайки се на тези данни, комбинация от trastuzumabpertuzumab и химиотерапия стана стандарт за лечение за първа линия при нелекуван метастатичен HER2-позитивен рак на гърда. Pertuzumab е венозен медикамент и обикновено причинява малко странични ефекти, макар че макар и рядко може да предизвика диария. 
 • Ado-trastuzumab emtansine или T-DM1 (Kadcyla). Този медикамент е одобрен за приложение при метастатичен рак на гърда при пациенти, които са били лекувани с trastuzumab и химиотерапия с таксани - paclitaxel или docetaxel. T-DM1 представлява комбинация от trastuzumab, свързан с малко количество силна химиотерапия. Това позволява на лекарството да достави химиотерапевтика в раковата клетка като намалява експозицията на здравите клетки. T-DM1 се прилага венозно на всеки 3 седмици. 
 • Lapatinib (Tykerb). Жени с метастатичен HER2-позитивен рак на гърда могат да имат полза от приложение на lapatinib в комбинация с други медикаменти, които не са вече ефективни за постигане на контрол над раковата клетка. Комбинацията на lapatinib и химиотерапия с capecitabine е подобрена за лечение на метастатичен HER2-позитивен рак на гърда при пациенти, които са били лекувани с химиотерапия и trastuzumab. Комбинацията на lapatinib и letrozole е също одобрена при метастатичен HER2-позитивен и ER-позитивен рак. Lapatinib също може да се прилага в комбинация с trastuzumab при пациенти, чийто рак продължава да се развива на фона на лечение с trastuzumabLapatinib може да преминава и в мозъка, и по тази причина е терапевтична възможност при HER2-позитивен рак на гърда с мозъчни метастази. 
Таргетна терапия при метастатичен хормон-рецептор-позитивен HER2-негативен рак на гърда
 • Palbociclib (Ibrance). Това лекарство се приема през устата и е насочено срещу белтък в раковата клетка, наричан CDK4/6, който може да стимулра растежа на клетките от рак на гърдата. Едновременно с ароматазния инхибитор letrozole, това лекарство е възможно лечение при жени, които са в менопауза и имат ER-позитивен HER2-негативен метастатичен рак на гърда. Palbociclib може да се прилага и в комбинация с fulvestrant ако ракът е прогресирал след като са прилагани други хормонални препарати. Palbociclib обикновено има малко странични ефекти. Може да доведе до спад в броя на белите кръвни телца. Не изглежда обаче да покачва риска от сериозни инфекции, които се свързват с ниски стойности на белите кръвни клетки. 
 • Ribociclib (Kisqali). Това лекарство се приема през устата и е насочено срещу белтък в раковата клетка, наричан CDK4/6, който може да стимулира растежа на клетките от рак на гърдата. Едновременно с ароматазен инхибитор, това лекарство е възможно лечение при жени, които са в менопауза и имат ER-позитивен HER2-негативен метастатичен рак на гърда. Странични ефекти от приложение на ribociclib могат да бъдат спад в броя на белите кръвни телца, увеличение на ензимите, които се свързват с увреждане на черния дроб и промяна на сърдечния ритъм. 
 • Abemaciclib (Verzenio) това също лекарство, което се прилага през устата и се прицелва в CDK4/6. Одобрен е от Американската агенция по храните и лекарствата като първа линия лечение в комбинация с ароматазен инхибитор при жени в менопауза с ER-позитивен HER2-негативен метастатичен рак на гърдата. Може също да се прилага в комбинация с fulvestrant, ако ракът е прогресирал на фона на лечение с друго хормонално лечение. Abemaciclib може да се прилага и самостоятелно. Не води до намаляване на броя на белите кръвни клетки както другите CDK4/6 инхибитори, но може да предизвика диария по-често, която понякога може да бъде значителна. 
 • Everolimus (Afinitor).Everolimus се прилага в комбинация с ароматазния инхибитор exemestane при ER-позитивен HER2-негативен метастатичен рак на гърда, които е прогресирал на фона на лечение с друг ароматазен инхибитор. Страничните ефекти от everolimus могат да бъдат язви по лигавицата на устата, обрив, диария и рядко възпаление на белите дробове, наричано интерстициален пневмонит. 
Таргетна терапия при пациенти, които са носители на мутация в гените BRCA1 или BRCA2
 • Olaparib (Lynparza). Това лекарство се приема през устата и може да се прилага при пациенти с метастатичен HER2-негативен рак на гърда и мутация в гените BRCA1 или BRCA2 след като вече е прилагана химиотерапия. Този вид лекарство се нарича PARP инхибитор и разрушава раковите клетки като им пречи да се възстановят след увреда. Най-честите странични ефекти включват умора, анемия и рядко гадене, повръщане или диария. 

Лъчелечение

Лъчелечението представлява приложение на високоенергийни рентгенови лъчи или други частички с цел унищожаване на рака. Лекар, който специализира в приложението на лъчелечение (или лъчетерапия) се нарича лъчетерапевт. Най-честият вид лъчелечение се нарича лъчелечение с външни лъчи. При него лъчите се излъчват от машина, която е разположена извън тялото. Когато облъчването се осъществява чрез радиоактивни източници, които се поставят в тумора, то се нарича брахитерапия. 

Лъчелечението може да доведе до свиване или забавяне на растежа на тумора. Може също да лекува симптомите от рака, примерно болка. Приложено самостоятелно или в комбинация с хирургия, лъчелечението може също да лекува рак на гърдата, който се е разпространил към мозъка. Няколко различни вида лъчетерапия се използват за лечение на мозъчни метастази: облъчване на целия мозък, стереотактична радиохирургия и фракционирана стереотактична лъчетерапия. 

 • Облъчването на цял мозък облъчва всички части на мозъка. 
 • Стереотактичната радиохирургия представлява приложението на единична висока доза лъчение, приложена директно върху тумора, за да не увреди заобикалящите го тъкани. 
 • Фракционирана стереотактична лъчетерапия е сходна със стереотактичната радиохирургия, но дозата се разделя на по-малки дневни дози, наречени фракции, които се прилагат в продължение на няколко дни или седмици, за разлика от еднодневната радиохирургия. 

Режимът на лъчелечение или схемата на приложение обикновено се състои от определен специфичен брой лечения, които се прилагат за определен период от време. Лекарите определят режима и схемата на облъчване за метастазите от рак на гърдата според индивидуалните нужди на пациента и преди започване на лъчетерапията. 

Лъчелечението може да предизвика общи странични ефекти като умора и кожни проблеми. Допълнително, към общите ефекти може да възникнат и специфични странични ефекти, които зависят от вида на радиация, която се прилага, както и от мястото, към което е насочена. 

Научете повече за основите на лъчелечението.

Хирургия

Хирургията е премахване на тумор и част от обграждащите го здрави тъкани по време на операция. хирургията не се използва често за лечение на метастатичен рак на гърдата. При все това, лекарите може да препоръчат хирургично лечение, за да се премахне тумора, който предизвиква проблем. Изследванията дали премахването на първичния тумор в гърдата води до удължаване на живота, ако ракът е диагностициран за първи път в метастатичен стадий, продължават. 

Хирургията като самостоятелен метод или в комбинация в лъчелечение може да бъде вариант на лечение за рак на гърдата, който се е разпространил в мозъка. Целта е туморът да бъде намален по размер или временно премахнат от мозъка. Обикновено такъв вид хирургия се провежда от неврохирург – специалист, който оперира главата, мозъка и централната нервна система. 

Преди хирургия, говорете с Вашия лекуващ екип относно възможните странични ефекти от специфичната хирургия, на която ще бъдете подложени. Научете повече за основите на раковата хирургия.

Палиативни грижи

Ракът и лечението му причиняват симптоми и странични ефекти. В допълнение към лечението, предназначено да забави или спре туморния растеж, важна част от грижите за пациентите с метастатичен рак на гърдата е облекчаването на симптомите и нежеланите реакции от лечението. Този подход се нарича симптоматично лечение и палиативна грижа и включва поддържането на пациента с неговите физически, емоционални и социални нужди. 

Палиативна грижа е всяко лечение, което се фокусира върху намаляване на симптомите, подобряване качеството на живот и подпомагане на пациентите и техните семейства. Всяко лице, независимо от възрастта, вида и стадия на рака, може да получава палиативни грижи. Симптоматичното лечение се стартира възможно най-рано в хода на процеса на лечение на рак. Пациентите, получаващи и двете терапии, имат по-малко тежки симптоми, по-добро качество на живот и съобщават, че са по-доволни от лечението. 

Палиативнaта грижа варира широко и често включват лекарства, хранителен режим, техники за релаксация, емоционална подкрепа и други терапии. Можете също така да получавате симптоматично лечение, подобно на това, предназначено за лечение на рака, като химиотерапия, хирургия или лъчева терапия.  

Преди да започнете лечението, говорете с вашия екип за здравни грижи за възможните странични ефекти от лечението и вариантите за палиативно или симптоматично лечение. По време и след лечението, не забравяйте да уведомите Вашия лекар или друг член на екипа по здравни грижи, ако имате проблем, за да бъде възможно най-бързото му отстраняване.  

Следните опции могат да се използват за лечение на симптомите и нежеланите реакции на метастатичния рак на гърдата. 

Лекарства, модифициращи костите

Ако ракът се е разпространил в костите, лекарствата, които спомагат за укрепването на костите, могат да се използват за намаляване на риска от костна болка, фрактура и необходимостта от лъчелечение на костите.  Лекарствата за модифициране на костите се назначават при доказване на костни метастази. 

Има 2 различни класа лекарства за модифициране на костите, като и двата забавят разрушаването на костта. Изборът на лекарства зависи от общото Ви здравословно състояние, наличните нежелани реакции и начина, по който предпочитате да приемате лекарството. 

 • Бифосфонaтите или золедроновата киселина (Zometa) и памидронат (Aredia), блокират клетките, които разграждат костите, наречени остеокласти. Золедроновата киселина се дава интравенозно за най-малко 15 минути на всеки 3 до 4 седмици или на всеки 12 седмици. Памидронат се дава чрез интравенозна инфузия на всеки 3 до 4 седмици в продължение на поне 2 часа. Нежеланите реакции могат да включват грипоподобни симптоми и бъбречни проблеми. Преди всяко приемане на лекарството трябва да правите кръвни тестове, за да проследите бъбречната функция  
 • Денозумаб (Xgeva) е остеокласт-таргетна терапия, представлява инхибитор на RANK лиганда. Денозумаб се прилага чрез подкожно инжектиране на всеки 4 седмици. Страничните му ефекти са ниски нива на калций в кръвта. Преди всяко приемане на лекарството трябва да правите кръвни тестове, за да проследите бъбречната функция и нивото на калий в кръвта 

Страничен ефект от лекарствата за модифициране на костите, е остеонекроза на челюстта. Това е сериозно състояние, възниква рядко в около 1% до 2% от пациентите . Симптомите на остеонекроза на челюстта могат да включват болка, подуване и инфекция на челюстта; свободни зъби. Препоръчва се задълбочен стоматологичен преглед и всички инвазивни процедури на челюстната кост или лечението на инфекции на устата трябва да се извършат преди започване на тези лекарства. Докато приемате лекарства за модифициране на костите, трябва да се грижите добре за зъбите, устата и венците и да избягвате извършването на ненужни инвазивни стоматологични процедури. Следвайки тези препоръки, може да намалите риска от остеонекроза на челюстта. 

Въпреки че лекарствата за модифициране на костите могат да помогнат за намаляване на болката в дългосрочен план, те не заместват симптоматичното лечение. Пациентите, които изпитват костна болка, трябва да получават и болкоуспокояващи медикаменти и / или палиативна лъчева терапия. 

Растежни фактори за белия кръвен ред

Факторите за растеж на белите кръвни клетки са протеини, които помагат на организма да произведе повече бели кръвни клетки. Те се наричат и хематопоетични, т.е. кръвообразуващи, стимулиращи колонията фактори (CSFs). Белите кръвни клетки помагат за борба с инфекциите и могат да намалеят по време на лечението на рака. Вашият лекар може да препоръча стимулиращи колонията фактори (CSF), за да ви помогне да избегнете инфекции.

Когато лечението е неефективно

Настъпва момент, в който вариантите за лечение на метастатичен рак на гърдата стават много ограничени и ракът трудно се контролира. Когато това се случи, пациентите могат да решат да спрат лечението и да се фокусират върху палиативните грижи.

Важно е да имате открити и честни разговори с вашия екип по здравеопазването, за да изразите своите чувства, предпочитания и притеснения. Екипът по здравеопазване е там, за да помогне, а много от членовете на екипа имат специални умения, опит и знания за подкрепа на пациентите и техните семейства. Осигуряването на физически удобство и живот без болка е изключително важно.

Хората, които имат метастатичен рак на гърдата и при които се очаква да живеят по-малко от 6 месеца, могат да помислят за грижи в хоспис. Хосписната грижа е предназначена да осигури възможно най-доброто качество на живот за хората, които са близо до края на живота си. Вие и вашето семейство може да разговаряте с екипа по здравеопазване за възможностите за хосписна грижа, които включват грижи в домашни условия, специален център за хоспитализация или други здравни заведения.

Ролята на болногледача

Болногледачът играе важна роля в подпомагането на пациента, диагностициран с рак, като предоставя физическа, емоционална и практическа грижа във всекидневието. Много от болногледачите се фокусират върху осигуряването на тази подкрепа, особено ако продължителността на лечението трае продължително време.

При влошаване на състоянието на пациента, грижите на болногледача стават по-интензивни. След смъртта на любим човек много хора се нуждаят от помощ, за да се справят със загубата. 

Обобщение на лечебните възможности при метастатичен рак на гърдата

Обобщенията по-долу се основават на препоръките на Американското общество по клинична онкология (ASCO) за лечение на HER2-позитивен рак на гърда, който се разпространил извън гърдата.  

HER2-позитивен рак на гърда, който се е разпространил в други части на тялото, различни от мозъка

Най-общо, анти-HER2 медикаментите трябва да се добавят в лечението на HER2-позитивния метастатичен рак на гърдата. Използваните лекарства зависят от прилаганите преди това лечения и дали ракът е с позитивни хормонални рецептори. Леченията препоръчвани като първа, втора или последваща линия са изброени по-долу. Участие в клинично проучване е възможен вариан на всеки етап от лечението. 

Първа линия лечение
 • Лечението обикновено е комбинация от pertuzumabtrastuzumab и определен вид химиотерапия с медикаменти, наречени таксани. 
 • Ако ракът е с позитивни хормонални рецептори, лечението може да бъде комбинация от хормонална терапия с HER2-таргетно лечение с trastuzumab или lapatinib. Хормоналното лечение може да бъде прилагано самостоятелно, ако ракът не се е разпространил много в тялото, при конкретния пациент има противопоказания за приложение на анти-HER2 таргетно лечение или рецидивът се е развил след много дълг период от време. 
 • Химиотерапия обикновено се прилага поне за период от поне 4 до 6 месеца или до поява на силни странични ефекти или влошаване (прогресия) на болестта. При пациенти с рак с хормонални рецептори, анти-HER2 таргетната терапия и хормоналното лечение обикновено се продължават след приключване на химиотрапията. 
Втора линия лечение
 • При пациенти с рак, който е открит начално в ранен стадий и е прогресирал в хода на началното лечение с trastuzumab или до 12 месеца след приключването на това лечение, се прилага втора линия лечение. 
 • Предпочитаната втора линия лечение е лекарството T-DM1.
Трета или последваща линия лечение
 • T-DM1 е вариант на лечение при пациенти, който не са били лекувани с това лекарство. 
 • Pertuzumab също е възможност при пациенти, които не са били лекувани с този медикамент и обикновено се прилага в комбинация с trastuzumab
 • Пациенти, които вече са били лекувани с T-DM1 и pertuzumab, други лечебни възможности са lapatinib с capecitabine, други комбинации на химиотерапия с анти-HER2- таргетна терапия или хормонална терапия ако е уместно. 

HER2-позитивен рак на гърда, който се е разпространил в мозъка

Лечението на HER2-позитивния карцином на гърда, който се е разпространил в мозъка, най-често изисква прилагане на различни видове лъчелечение. Понякога може да се използват хирургия и/или химиотерапия или таргетно лечение. Лечение в клинично проучване също е възможна опция. 

Най-общо, възможните лечебни възможности зависят от размера и локализацията на тумора(ите) в мозъка, от симптомите, които предизвиква и от общото състояние на пациента. 

Обобщение кога и как се използват лечебните възможности за лечение на мозъчни метастази може да прочетете по-долу: 

 • При една мозъчна метастаза и добро общо състояние на пациента, обикновено се прилага хирургия, последвана от някакъв вид лъчелечение. Ако метастазата в мозъка не може да бъде премахната хирургично и липсват симптоми при пациента, може да се приложи и стереотактична хирургия. 
 • Пациенти с 2 до 4 мозъчни метастази обикновено се лекуват със стереотактична радиохирургия. 
 • Лечението на пациенти с рак, който се е разпространил широко в мозъка, обикновено налага приложение на общомозъчно лъчелечение. 
 • При пациенти, при които ракът се е разпространил в мозъка дори след облъчване, последващите лечения зависят от началното лечение и включват хирургия, обсъжданите по-горе видове лъчелечение и/или приложение на лекарства, които лекуват цялото тяло като химиотерапия или анти-HER2 таргетна терапия. 
 • Пациенти с метастатичен HER2-позитивен рак на гърда в други части на тялото освен мозъка обикновено продължават лечението си със същия режим ако болестта в мозъка не прогресира. Ако болестта се влошава, анти-HER2 таргетно лечение може да бъде добавено/променено според препоръките  за HER2-позитивен рак.

 

 

Преведено и редактирано от д-р Ася Консулова, д.м.

С подкрепата на  Novartis.