Обади се

Метастатичен рак на гърда

Рискови фактори

Рисков фактор е всичко, което покачва риска от развитие на рак при конкретния индивид.  Въпреки, че рисковите фактори често повлияват развитието на рак, повечето от тях не предизвикват директно рак. Някои хора с няколко рискови фактори никога не развиват рак, докато други без известни рискови фактори развиват рак. Да познавате собствените си рискови фактори и да ги обсъдите с Вашия лекар може да Ви помогне да подобрите начина си на живот и решенията, касаещи Вашето здраве. 

Рискови фактори за рак на гърда

Повечето хора, които развиват рак на гърда, независимо от неговия стадий, нямат очевидни рискови фактори или семейна история за рак на гърдата. Много фактори, обаче, могат да повишат индивидуалния риск за развитие на рак на гърдата.  

Рискови фактори за метастатичен рак на гърда

Всеки рак на гърдата може да метастазира. Не е възможно да се предскаже кой рак ще развие метастази и кой не. Дали ще се развият метастази зависи от много фактори, някои от които са: 

  • Типът рак на гърда – хормон-рецептор позитивен и/или HER2-позитивен или тройно негативен рак на гърда. 
  • Какъв е растежът на рака? Примерно, бързо нарастващи тумори или такива с бавен растеж? 
  • Стадият на болестта при диагноза – примерно размер на тумора в гърдата и дали се е разпространил в близките регионални лимфни възли.   

Няма доказан начин за сигурно предотвратяване на развитието на метастатичен стадий на рак на гърдата. Продължават изследванията върху причините за развитие на метастатичен рак и как това да бъде предотвратено, забавено или дори възпряно.

 

 

Преведено и редактирано от д-р Ася Консулова, д.м.

С подкрепата на  Novartis.