Как протича лъчелечението

Подготовка за лъчелечение

По време на консултацията избраният от Вас лъчетерапевт ще прегледа медицинската документация и проведените образни изледвания (КТ, МРТ, ПЕТ/КТ и т.н.), ще извърши медицински преглед, ще назначи изследвания, ако е необходимо, и ще прецени дали сте подходящ за провеждане на ЛЛ. Ще Ви бъде обяснено какви са потенциалните рискове и ползи от лечението. Ако се съгласите да започнете ЛЛ, ще Ви бъде определена дата за болничен прием и какви са необходимите документи, които трябва да носите.

При приемането персоналът на клиниката по ЛЛ ще Ви предостави серия от документи за информирано съгласие. Подписването им означава, че сте съгласни да провеждате ЛЛ в съответната клиника и от съответния персонал и че лечението не гарантира желаните идеални резултати. Ще бъде оформено и т.нар. история на заболяването (ИЗ), която съдържа важна медицинска информация за Вас и Вашето заболяване.

След болничния прием се пристъпва към изготвяне на лъчетерапевтичния план. За тази цел е необходимо провеждането на компютър-томография (КТ) и/или магнитнорезонансна томография (МРТ) от лъчетерапевтичните медицински лаборанти. В зависимост от локализацията на тумора и положението на тялото може върху кожата Ви да бъдат поставени или нарисувани малки маркери. Това е изключително важно, за да може снопът радиация да бъде прецизно насочен изцяло в областта на тумора, щадейки околните здрави тъкани и органи. За тази цел често се използват и имобилизационни подложки. При ЛЛ на тумори в областта на главата, шията и малкия таз могат да се използват и т.нар. термопластични маски; това са специални перфорирани маски, които се закрепват за масата, върху която лежи пациента; поставят се докато са топли и еластични, като след няколко минути изстиват и се втвърдяват и така придържат неподвижно тялото по време на лечение. Имайте предвид, че Вашият комфорт е важен за медицинския екип. Говорете с тях, за да намерите удобна и възпроизводима позиция за лечение. Споделете, ако се чувствате неспокойни, докато лежите неподвижни по време на процедурата. Вашият лекар може да предпише лекарства, които да ви помогнат да се отпуснете.

След провеждането на КТ се преминава към определяне обема на облъчване, дозата и броят на процедурите. Екипът от медицински физици првеждат серия от компютърни тестове и симулации, с помощта на които се изчислява разпределението на желаната доза; накрая, заедо с лекуващия лекар, избират най-добрия лъчетерапевтичен план.

Имайте предвид, че всичко това е сложен процес, който при различните пациенти отнема различен период от време. Може да се наложи да изчакате няколко дни докато се изготви Вашият лъчелечебен план.

По време на лъчелечение

Провеждането на перкутанно ЛЛ е абсолютно безболезнено, също като правенето на рентгенова снимка. Процедурата се извършва от машина, наречена линеен ускорител, разположена далеч от тялото. Една от ползите на този вид терапия е, че се провежда като серия от амбулаторни процедури и не е нужно да лежите в болница. В повечето случаи не се налага да отсъствате и от работа. Обикновено лечението се провежда в делнични дни с кратка почивка през събота и неделя. При брахитерапия обаче, тъй като тя може да бъде инвазивна процедура, е възможно и да останете в болницата за няколко дни.

След като лъчетерапевтичният план бъде изготвен и верифициран, ще бъдете повикан/а за първа терапия. Ако по време на прпвеждането на КТ е използвано устройство за обездвижване, то ще се използва и по време на облъчване. След като подробно Ви обяснят как ще протече терапията, лаборантите ще позиционират тялото Ви и ще напуснат помещението. Те ще влязат в съседно разположена стая, от където ще започнат лечението. При всеки пациент времетраенето на самото облъчване и броят на процедурите е различно. По време на лечението Вашият терапевт Ви наблюдава отблизо на телевизионен екран. В помещението сте сами, но има микрофон, така че винаги можете да говорите с терапевта, ако имате някакви притеснения. Машината може да бъде спряна по всяко време, ако се почувствате зле или неудобно, необходимо е само да вдигнете ръка.

Лаборантите може да преместват позицията на ускорителя и масата, на която лежите, за да се насочи лъчът точно към тумора. Машината може да произвежда леки шумове по време на лечението, които звучат като щракане или почукване. Запазете спокойствие и останете неподвижни. Във всеки един момент лаборантите има пълен контрол над апарата.

Лекуващият лъчетерапевт следи ежедневно Вашето лечение. Той може да назначи кръвни или образни изследвания, за да види как реагирате на терапията. Ако туморът се свие или ако тялото Ви се промени значително, може да се наложи повторна КТ и ревизия на лъчетреапевтичния план; по този начин облъчването се адаптира към промените в анатомията и позицията на тумора и позволява по-точна терапия.

Понякога може да се наложи прекъсване на курса на лечение за един или повече дни; това може да се случи, ако се появят нежелани ефекти, които изискват прекъсване; непланирана поддръжка на машината също може да причини пропуск в ежедневното лечение.

При някои видове тумори може да има нужда от допълнителна доза, приложена в по-малък обем след приключване на основния курс ЛЛ. Това се нарича свръхдозиране или бууст (от англ. boost).

Вaшият онкологичен екип може да прецени, че сте подходящ за провеждане на т.нар. съчетано лъчехимиолечение. Това означава, че едновременно с ЛЛ се прилага и системна (лекарствена) терапия. Тя може да се провежда ежедневно, ежеседмично, на всеки три седмици или по определена схема, дадена от лекуващия Ви медицински онколог. Лекарствената терапия (най-често химиотерапия) може да повиши чувствителността на раковите клетки към към ЛЛ и да унищожи микроскопичните ракови клетки, пръснати в организма. Вашият лекуващ екип ще наблюдава и координира двата вида лечение и ще следи за потенциалните нежелани ефекти.

След лъчелечение

След като лечението приключи, ще ви бъде насрочен контролен преглед след определен период от време. Лекуващият лъчетерапевт може да назначи и провеждане на образно изследване (МРТ, КТ, ПЕТ/КТ или др.) преди прегледа. Проследяването продължава дълъго време с цел оценка на късните странични ефекти на лъчевата терапия и оценка за рецидив или прогресия на заболяването. С течение на времето броят на посещенията при лекуващия Ви лъчетерапев ще намалее. Имайте предвид, че екипът от специалисти винаги ще бъде на разположение, ако имате нужда от консултация относно проведеното или предстоящото Ви ЛЛ.