Учените откриват пряка връзка между никотина и метастазирането при рак на гърда

Никотин и рак на гърда

Ракът на гърдата е вторият най-разпространен рак при жените в САЩ и първи по честота в Европа, и пушенето на цигари е свързано с по-висока честота на разпространение на рак на гърдата, или т.нар. метастазиране. Наличието на метастази при рак на гърдата понижава  процента на оцеляване с 33% при диагнозата.

Въпреки че връзката на тютюнопушенето е добре позната, ролята на никотина, който е неканцерогенен химикал, намиращ се в тютюна, е все още неизяснена. Сега, учените в Wake Forest (университет по медицина) са открили, че никотинът стимулира разпространението на клетки от рак на гърдата в белите дробове.

 

"Нашите данни показват, че излагането на никотин създава среда в белите дробове, която е подходяща за метастатичен растеж," казва К. Уатабе,  водещ автор на изследването и професор по биология на рака в Онкологичната школа по медицина, част от Wake Forest.7

Тази среда се нарича предварително метастатична (преметастатична) ниша, която привлича про-туморни неутрофили (вид имунни клетки). Т.нар. преметастатична ниша отделя протеин, наречен STAT3- активиран липокалин 2 (LCN2) от неутрофилите, за да предизвика метастатичен растеж.

За проучването екипът на Уатабе първо е изследвал 1,077 пациенти с рак на гърдата и установява, че настоящите пушачи или бивши пушачи имат по-висока честота на белодробни метастази в сравнение с пациенти, които никога не са пушили. След това, използвайки миши модел на метастазиране на рак на гърдата, изследователите открили, че постоянната експозиция на никотин създава възпалителна микросреда в белите дробове, характеризираща се с приток на активирани неутрофили за създаване на преметастатична ниша.

Дори след отказване от никотина за 30 дни, честотата на далечни метастази не е понижена, което предполага постоянен риск за пациенти с рак на гърдата, които са бивши пушачи.

Уатабе и екипът му също така търсят лекарство, което може да блокира това натрупване на неутрофили и идентифицирали салидрозид, който представлява естествено съединение, намерени в растението Розов златовръх (Rhodiola rosea). Това вещество, което има противовъзпалителни, противоракови, анти-вирусни свойства и значително намалява броя на про-туморните неутрофили и впоследствие намалява честотата на белодробните метастази при мишки.

"Въз основа на тези констатации, пациентите с рак на гърдата трябва да изберат програми за отказване от тютюнопушенето, които не използват никотинови заместителни продукти," допълва Уатабе.

Вижте и Най-добрите 12 съвета как да спрете тютюнопушенето

 

"Освен това, нашите констатации показват, че медикамент, базиран на салидрозид може да бъде обещаващо терапевтично лекарство, което да помогне за предотвратяване на индуцираното от тютюнопушенето белодробно метастазиране при рак на гърдата. Но са необходими повече изследвания."

 

Източник