mitove-rak-na-gyrdata-roche-article

Съществуват редица митове за рака на гърдата. Те могат да бъдат чути в случаен разговор или да бъдат прочетени в социалните медии. Заболяването засяга много хора, което означава, че и много хора се интересуват от него. Но колкото повече се говори, толкова повече митове могат да възникнат и това със сигурност е валидно, когато става дума за рак на гърдата.

 

МИТ: "Диагнозата "рак на гърдата" означава смъртна присъда"

Диагностиката и лечението на рака на гърдата се подобриха значително през последните години. Сега 80 % от пациентите, които са диагностицирани с рак на гърдата, нямат наличие на метастази. Жените с начална фаза на болестта имат шанс да бъдат излекувани и шансът е толкова по-голям, колкото по-рано се открие рака.

Дори ако ракът на гърдата вече се е разпространил в организма, новите лечения удължават живота и подобряват качеството на живот.

 

МИТ: "Пациентите с рак на гърдата се нуждаят от едно и също лечение"

Съществуват 15 различни вида рак на гърдата. Всеки вид може да варира значително в своята агресивност. Вече не се прилага една единствена схема за лечение при всички пациенти.

Решението за лечение се взема въз основа на следните показатели:

 • Вид на тумора
 • Размер на тумора
 • Степен на засягане на лимфните възли
 • Разпространение на тумора в други части на тялото
 • Индивидуални характеристики на тумора – наличие на HER2 рецептори, хормонални рецептори и BRCA гени мутации и др. особености
 • Възраст и общо здравословно състояние на жената

 

Видове лечения

 • Операция
 • Лъчетерапия
 • Химиотерапия
 • Хормонална терапия
 • Прицелна /таргетна/ терапия

 

Лечения според стадия на болестта

Лечение преди операцията - Неоадювантно

Лечение след операцията - Адювантно

Лечение при наличие на метастази – 1, 2, 3 и последващи линии на лечение

 

МИТ: "Химиотерапията и таргетната терапия са еднакви"

Както химиотерапията, така и таргетната терапия са два ефективни метода за лечение на рака.

Лекарствата за химиотерапия ефективно повлияват процесите на растеж и деление  на раковите клетки, като например способността на раковите клетки да репликират ДНК. Химиотерапевтиците са силно токсични за раковите клетки, но те също увреждат и здравите клетки. Следователно използването на стандартна химиотерапия води до много, а често пъти и тежки странични ефекти. Тези странични ефекти понякога пречат на пациентите да приемат достатъчно високи дози, за да се борят с рака най-ефективно.

Натрупването на знания за разлики между нормалните и раковите клетки позволи разработването на лечения, насочени към специфични за рака особености. Една от най-фундаменталните промени, открити в раковите клетки, е наличието на мутации в гените, които са отговорни за предизвикване на клетъчен растеж (онкогени). Дефектните протеини, произведени от тези мутирали гени, са главните мишени за таргетната терапия. Тези лекарства въздействат само върху променените ракови клетки и оставят здравите клетки неповлияни.

В момента много специфични лекарства за рак се използват заедно с традиционната химиотерапия. Комбинацията от високо специфично лекарство за рак, което е в състояние да атакува слабите страни на тумора, и стандартната химиотерапия за доставяне на мощна атака срещу тумора, се окава отлично средство за лечение на рака.

Възможно е да се приложи и комбинация от две таргетни терапии, зедно с химиотерапия, което се оказва високо ефективна терапевтична възможност.

 

МИТ: "Диагнозата рак на гърдата означава загуба на гърдата"

Не при всеки случай с рак на гърдата се налага пълна мастектомия. Новите технологии, последните изследвания и подобрените терапии предоставят на пациентите различни възможности, в зависимост от стадия и вида на рака на гърдата.

Възможни са различни видове хирургия, съхраняваща гърдата. Това може да се подпомогне чрез прилагането на т.н. предоперативна/неоадювантна терапия, която намалява размера на тумора и често води дори до пълното му изчезване в тъканите на гърдата и в лимфните възли. Това дава възможност при много жени с рак на гърдата в ранен стадий да бъде приложена органосъхраняваща операция с хирургично отстраняване на тумора, наречено лумпектомия, квадрантектомия или частична мастектомия.

Дори да е направена пълна мастектомия, може да последва хирургична реконструкция на гърдата по време на операцията или след това.

 

МИТ: "Дебелоиглените биопсии могат да причинят разпространението на раковите клетки в други части на тялото"

Няма категорични доказателства за това твърдение. Въпреки някои предишни опасения, проучване от 2004 г. показва, че не се открива увеличено разпространение на рака сред пациенти, подложени на иглена биопсия, в сравнение с тези, които не са провели процедурата.

Прилагането на дебелоиглена биопсия е необходима стъпка от диагностичния процес. Тя подсигурява проба от туморната тъкан, която бива изследвана, за да се установят характеристиките на рака и да се определи последващото лечение.

 

МИТ: "Премахването на цялата гърда дава по-голям шанс за излекуване, отколкото частична операция с лъчетерапия"

Степента на преживяемост е приблизително една и съща при жени с мастектомия и при жени, които са претърпяли операция със запазване на гърдата и лъчелечение. Въпреки това, има някои случаи, например наличието на BRCA генни мутации или особено големи тумори, когато лумпектомия и лъчелетерапия може да не са подходяща възможност за лечение.

 

 

С подкрепата на Рош