Какво представлява "Европейският план за борба с рака"?

Европейски план за борба с рака

„Европейският план за борба с рака“ е политическа стратегия за създаване на по-организирано здравеопазване в Европа и един по-сигурен и устойчив Европейски съюз.

През 2020 г. 2,7 милиона души в Европейския съюз са диагностицирани с рак, а още 1,3 милиона души са загубили живота си в следствие на онкологично заболяване, включително над 2000 млади хора. Освен ако не предприемем решителни действия сега, случаите на рак ще се увеличат с 24% до 2035 г., което го превръща във водеща причина за смърт в ЕС. Планът за борба с рака на Европа ще разполага с финансиране в размер на 4 милиарда евро, включително 1,25 милиарда евро от бъдещата програма EU4health.

Около 40% от случаите на рак са предотвратими: ефективните стратегии за превенция на рака могат да предотвратят заболявания, да спасят живота и да намалят страданието.

Целите на ЕС започват с осигуряване на адекватна превенция и редуциране на предпоставките за развитие на заболяване:

  1. Елиминиране на тютюно-производството и осигуряване на tobacco-free-generation: да се гарантира, че по-малко от 5 % от населението използва тютюна до 2040 г. (Припомняме, че тютюнопушенето е водеща причина за развитие на онкологични заболявания.)
  2. Намаляване на вредната консумация на алкохол в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие (относително намаляване с поне 10 % на вредната употреба на алкохол до 2025 г.) и намаляване на консумацията на алкохол сред млади хора
  3. Намаляване на замърсяването на околната среда чрез привеждане на стандартите на ЕС за качество на въздуха в съответствие с насоките на Световната здравна организация и намаляване на експозицията на канцерогенни вещества и радиация
  4. Подобряване на знанията и здравната грамотност, за да се насърчи по-здравословен начин на живот

Подобряване на ранната диагностика:

Ранното откриване чрез скрининг може да помогне за спасяването на човешки живот. Но между държавите членки продължават да съществуват неравенства по отношение на достъпа.

Броят на хората в риск варира в отделните държави членки.
Тя варира от 6% до 90% за рак на гърдата и съответно от 25% до 80% за рак на маточната шийка.

Осигуряване на равен достъп за диагностика и лечение:

Всеки трябва да има същото право на висококачествени грижи, диагностика и лечение, същия достъп до лекарства и еднаква надежда за оцеляване, независимо къде живее. Но процентът на преживяемост след лечение на рак на гърдата варира с 20% между отделните страни, а петгодишното оцеляване на рака на дебелото черво варира от 49% до 68%.

Планът на ЕС за борба с рака предвижда платформа на ЕС за подобряване на достъпа до лекарства за рак, както и подкрепа за работната сила в областта на рака чрез програма за обучение между специалистите.

Подобряване на качеството на живот на пациентите с рак и хората, победили рака:

Има над 12 милиона оцелели от рак, включително около 300 000 оцелели от рак в детството, благодарение на напредъка в ранното откриване, ефективните терапии и поддържащите грижи. Въпреки, че това е причина за оптимизъм, трябва да има и подходящи последващи грижи, достъп до социална закрила и равен достъп до финансови услуги, включително застраховане.

 

„Заедно можем да променим нещата! С превенция и с научно развитие, с еднакъв достъп из цяла Европа. Заставайки до тези, които се нуждаят от нас. Това е визията на Европейския план за борба с рака“, ван дер Лайен

 

източник