mila-petrova

 Доктор Мила Петрова завършва медицина през 2008 г. Кариерата й стартира в Клиниката по хематология и онкология към ВМА. От 2012 г. е представител за България на младите онколози към ESMO. През 2015 г. кариерата й продължава да се развива в МБАЛ "Надежда". Година по-късно придобива специалност Медицинска Онкология.

Днес тя ще сподели с нас полезни препоръки за превенция на рака на белия дроб.

 

- Д-р Петрова, какви са рисковите фактори за развитие на рак на белия дроб?

- Ракът на белия дроб е мултифакторно заболяване, поради което е невъзможно отдиференцирането на конкретна причина за появата му. Ето защо говорим за предполагаеми рискови фактори, които при различните болни са изявени в различна степен. Има случаи, при които отсъстват каквито и да е рискови фактори, и въпреки това е налице злокачествено заболяване на белите дробове. 

Най-обсъжданият и основен рисков фактор за появата на рак на белите дробове е тютюнопушенето. Според различни източници то причинява развитието на болестта до 80%. Цигареният дим съдържа различни карциногени като азот-нитрозамини, полициклинчни ароматни хидровъглероди и други. Рискът от развитие на рак на белите дробове нараства пропорционално както с годините тютюнопушене, така и с броя на изпушените кутии цигари. Активните, дългогодишни пушачи имат доказано до 30 пъти по-висок риск от развитие на белодробен карцином в сравнение с непушачите. Освен това пасивното тютюнопушене също е свързано с увеличен относителен риск от развитие на това заболяване. 

Други рискови фактори са различни хронични белодробни заболявания (като ХОББ), замърсения въздух, експозиция към радон и азбест (последното е и основен рисков фактор за мезотелиом на белия дроб), както и диетични фактори.

Генетичното предразположение към това заболяване също има основна роля, поради което фамилната анамнеза има важно значение в този случай.

В последните десетилетия все по-често ракът на белите дробове се среща сред непушачи-жени, особено в Азия. Смята се, че в този случай причината за появата на това заболяване е инхалирането на изпарения от готварското олио, използване при готвене.

 

- Какви са най-често срещаните злокачествени тумори на белите дробове и има ли разлика в рисковите фактори, които могат да предразположат към развитието им?

- Преди 30 години разделяхме белодробният карцином основно на два вида – дребноклетъчен (около 15%) и недребноклетъчен (85%) - НДКБД. В навлизането на имунохистохимията и все по-голямата роля на патолога в диагностиката на белодробния карцином в последните 15 години НДКБД се дели основно на аденокарцином и плоскоклетъчен карцином. Най-общо дребноклетъчният и плоскоклетъчентия НДКБД са свързани с тютюнопушенето, докато аденокарциномът се среща по-често сред непушачи.

В последните години молекулярната диагностика доведе до допълнително разделение на аденокарциномът на белия дроб – говорим за т.нар. мутационно-обусловени форми, при които заболяването е причинено от мутация и/или генно пренареждане в определен ген. Именно това е и в основата на т.нар. персонализирана медицинска онкология – индивидуализирано лечение в зависимост от мутацията и генетичната характеристика на тумора.

 

- Какви са препоръките за превенция и профилактика на това заболяване?

- Най-важната препоръка е преустановяване на тютюнопушенето. Като основен фактор, водещ до появата на това, а и много други злокачествени заболявания, премахването му значително намалява риска от появата на белодробен карцином. Доказано е, че при хората, които спират да пушат, с годините риска от поява на рак на белите дробове се изравнява с този на непушачите. В много страни има различни активни програми от пулмолози и онколози, насочени към превенция на тютюнопушенето. Има и специално обучение за медицински сестри, които да помагат и да съдействат на хората да спрат цигарите. Това е заложено в много от националните стратегии за борба с рака във всяка една страна и се финансира изцяло от държавата. Провеждат се активни семинари, които разясняват вредата от тютюнопушенето, дават се съвети и активна помощ за пристрастените към този навик. В последните години в голяма част от европейските страни се виждат и резултатите от тези програми – ако преди 20 години най-разпространеният белодробен карцином беше плоскоклетъчният (припомням, че най-често причина за него е именно тютюнопушенето), сега в повече от 60 % от случаите с  НДКБД говорим за аденокарцином, който не е обвързан с цигарения дим.

 

- Какво сочи статистиката за рака на белия дроб в България?

- За съжаление в това отношение нашата страна не може да се похвали. От една страна причината е, че както заболеваемостта, така и смъртността от това заболяване в последните години значително нараства. За 2013г. са регистрирани 4160 нови случаи, от които 80% са при мъжете; по отношение на смъртността починалите за същата година са 3624г, като отново над 80% са представителите на мъжкия пол. От друга страна е налице тенденция за засягане на все по-млади хора във възрастовия интервал от 40-60 години – популацията в трудоспособна възраст, което определя и ракът на белите дробове като изключително социално значимо заболяване. Доказано е, че заболеваемостта и смъртността от рак на белите дробове при мъжете в България са по-високи от средните за България, като в последните 10 години такава зависимост се наблюдава и при жените, макар и с не толкова изразени темпове. Като причина за това на първо място е липсата на каквито и да е програми за превенция на тютюнопушенето. Друг негативен момент в нашата статистика е, че по-голямата част от болните с това заболяване за съжаление се диагностицират в напреднал стадий, където единствената възможност за лечение е провеждането на системна химиотерапия и/или лъчетерапия. При тези болните основната цел в терапията е продължаване на преживяемостта при добро качество на живот.

 

- Какви са личните Ви препоръки към хората?

- Ракът на белия дроб е тук и той убива. Ако до преди години се смяташе, че това заболяване се среща при възрастните хора, настоящата статистика посочва, значително подмладяване на болните с това заболяване. Ето защо вниманието ни трябва да бъде насочено най-вече към ранната профилактика и именно към преустановяване на тютюнопушенето. Съзнавам, че на думи това звучи доста лесно, но данните са категорични – спирането на цигарите значително намалява риска от поява на това заболяване. Дори намаляването на брой изпушени цигари дневно има съществено позитивен ефект в това отношение.

Затова, мили хора, спрете или най-малко намалете тютюнопушенето. Радвайте се на живота и се усмихвайте повече, защото щастливите хора са здрави! 

 

С подкрепата на Astra Zeneca