Защо е важно да се предпазваме от слънчево изгаряне?

доктор Контилев интервю за меланом

Продължаваме темата за злокачествен меланом с д-р Контилев - млад, но опитен онколог, който от януари 2013г. се присъединява към екипа на отделение по Медицинска онкология на МБАЛ Токуда болница / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда/. Професионалните интереси на д-р Контилев са в областта на таргетната терапия и индивидуализирания подход в лечението на онкоболни,  лекарствено лечение на малигнени кожни тумори и обезболяваща терапия в онкологията.

 

- Д-р Контилев, диагнозата „малигнен меланом“ остава невинаги разбрана от пациентите – какво представлява заболяването?

 - Малигненият меланом е един от най-злокачествените  тумори при човека и произлиза от един особен вид кожни клетки наречени пигментни, които увреждайки се започват да се разрастват неконтролируемо и формират туморната формация. Най-честата причина за отключването на това заболяване е слънчевото изгаряне, в частност ултравиолетовата експозиция, включително и от изкуствени източници /напр. солариуми/. В 95% от случаите е локализиран върху кожата /най-вече откритите части/, а в около 5% възниква в областта на окото, под ноктите и по свода на ходилата, както и по лигавиците /уста, носна кухина и др./. Характеризира се с много бързо и неусетно развитие и метастазиране, поради което е много важно пациентите да познават и мислят за това заболяване и при поява на каквито и да е незаздравяващи или трудно заздравяващи кожни образувания или променящи се по цвят, форма и големина невуси /“бенки“/ да потърсят помощ при квалифициран онкодерматолог.

 

 - Агресивно ли е заболяването? Често ли се разпространява?

 - Изключително агресивен и коварен тумор. За съжаление въпреки непрекъснатите кампании за информираност, все още голям процент от нашите пациенти се диагностицират в напреднал стадий на болестта, където преживяемостта е много ниска, независимо от наличието на сериозен терапевтичен арсенал в съвременната онкология.  Преходът от повърхностен, ранен тумор към напреднало заболяване / т.е. разпространение на туморни клетки в лимфните възли и впоследствие засягане на вътрешни органи, като - черен и бял дроб, мозък и др./ е много бърз и много често без никакви алармиращи прояви.

Интересът на медицинската общност към малигнения меланом се увеличава непрекъснато, както поради нарастващата му честота сред всички бели популации в света през последните години, така и поради високата смъртност, която предизвиква.

 

 - По-ранният стадий означава ли по-благоприятна прогноза?

 - Разбира се, това е максима приложима за всички онкологични заболявания. Така е и при малигнения меланом, открит в ранен стадий заболяването е 100% лечимо.


 - Какви са прогнозите при пациентите, диагностицирани със злокачествен меланом?

 - В ранните стадии прогнозата е отлична, основният метод на лечение тук е хирургичното отстраняване на туморната формация в здраво. Много е важно този тип оперативни интервенции да бъдат провеждани от опитни онкодерматолози в центрове разполагащи с т.нар. мултидисциплинарен екип /екип от различни специалисти, необходими за адекватна цялостна грижа/ и след това болните да бъдат насочвани към медицински онколог, който да определи план за наблюдение и да прецени необходимостта от провеждане на образни изследвания с цел адекватно стадиране и наблюдение на болния.
Колкото е по-напреднал стадия на заболяването, толкова преживяемостта на болните и по-ниска. За щастие в онкологичната практика вече рутинно се използват нови лекарствени стратегии за поведение в III-ти стадий след радикална хирургична интервенция, което даде на нас и нашите пациенти глътка въздух в борбата с това тежко заболяване.

 

 - Какви са новостите при лечението на злокачествен меланом и как кореспондира лечението с качеството на живот?

 - Към днешна дата, ние - онколозите разполагаме с почти всички актуални лекарствени възможности за лечение на болните с малигнен меланом в III-ти и IV-ти стадий, препоръчвани и използвани по цял свят. Две са основните лекарствени стратегии в лечението на тези болни: първата група медикаменти включва комбинацията от т.нар.  BRAF и MEK инхибитори – специфична таргетна терапия, насочена към тумори с доказана BRAF мутация. Втората група лекарствени средства са т.нар. „чекпойнт инхибитори“ или имунотерапевтични агенти, които са показани за приложение III-ти и IV-ти стадий. Характерно и за двете групи медикаменти, е че те са доказали своята ефективност и ползи в големи клинични изпитвания, понасят се много добре т.е. приложението им не влошава качеството на живот на нашите пациенти.

 

 - Наблюдава ли се фамилна обремененост при това заболяване?

 - Фамилната обремененост и генетичното предразположение имат съществена роля при възникването на малигнения меланом – съществува вродено предразположение, което се свързва с наличието на голям брой, фамилно предаващи се бенки, които показват склонност към злокачествено израждане. Смята се, че около 10% от случаите на меланом са фамилни, а нефамилните меланоми, които се приемат за спорадични или лъчево-индуцирани са около 90%. Тоест ако имаме родственик с диагностициран малигнен меланом и наблюдаваме множество бенки по тялото си следва да сме много бдителни и при съмнение да не се поколебаем да потърсим своевременна медицинска помощ.

 

 

Благодарим Ви, д-р Контилев!

 

С подкрепата на Новартис

 

Коментари

Loading