Hgf

По повод на Европейската седмица за борба с рака, която отбелязваме всяка година в края на м.май, бяха публикувани полезни данни на сайта на Европейската Комисия (ЕК) за инициативи, свързани с рака на гърдата

COVID-19 и информация за рак на гърдата

Европейските препоръки информират жените, лекарите и законодателите относно важни въпроси, свързани с популационно-базираните организирани мамографски скринингови програми за ранна диагностика. Някои препоръки могат да бъдат взети предвид и в ситуации извън скрининговите програми.

Препоръките са адресирани предимно към жени със среден риск, които не попадат в рисковата група, свързана с генетична предразположеност (нямат установена BRCA1 или BRCA2 мутация), етнос, раса или фамилна обремененост. Жени, които са с фамилна история за заболяването попадат в по-високо рисковата група и са включени в препоръките на сайта на ЕК. Някои от препоръките са насочени към жени с установена по-висока плътност на гърдите и със суспектна лезия при скрининг.

Можете да намерите резюме на новите препоръки (тук) , както и друга информация по темата, свързана с рака на гърдата и ефектите от пандемията от COVID-19 при мениджмънта на скрининговите програми и диагностиката.  Информацията е отделена в секцията  COVID-19 информационен център.

 

Европейски препоръки за скрининг и диагностика на рак на гърдата

Вече можете да намерите онлайн следните документи: новите препоръки за диагностика на рак на гърдата, употребата на контраст-усилена спектрална мамография и ядрено-магнитен резонанс при планово оперативно лечение, четири обновени препоръки, както и нова относно употребата на дигитална томосинтеза при жени с висока плътност, установена мамографски.

Препоръките, включени в гайдлайните са развити на базата на релевантни „здравни въпроси“, които са групирани по теми. Всяка тема включва една или повече препоръки, които са представени като  формат „въпрос-отговор“ .

Включено е и резюме на вече публикавини препоръки, като е използван ясен и достъпен език, който да насърчи жените да вземат информирани решения.

Повече по темата можете да намерите тук.