Редовната употреба на аспирин и намаляване на риска от рак на панкреаса и чернодробен рак

aspirin

Редовната употреба на аспирин отново се свързва с намален риск от рак, като този път показва значително намален риск от рак на всички места в стомашно-чревния тракт, включително рак на панкреаса и черния дроб, които твърде често са фатални.

Констатациите идват от най-големия мета-анализ досега от 113 обсервационни проучвания, публикувани наскоро в Annals of Oncology, издание на Oxford University Press.

Мета-анализа предоставя допълнителни доказателства и количествено определяне на благоприятен ефект на аспирина върху колоректалните и други неоплазми на храносмилателния тракт. Данните от анализа предполагат също, че профилактичният ефект на аспирина има тенденция да се увеличава с увеличаване на продължителност на употреба на лекарството, а при колоректална - с увеличаване на дозата.

Авторите на този анализ, приемат че тези открития, могат да имат отражение върху превенцията на множество от познатите ракови заболявания на гастроинтестиналния тракт в това число и на  рака на панкреаса, характеризиращ се с неблагоприятна прогноза и кратка преживяемост в напредналите стадии.  

Резултатите в този мета-анализи,  показват, че редовната употреба на аспирин намалява риска от ракови заболявания на храносмилателния тракт с 22% до 38% в сравнение с липсата на приема на медикамента. Редовната употреба на аспирин намалява риска от:

Колоректален рак (КРК) с 27% в 45 проучвания.

Рак на хранопровода с 33% в 13 проучвания.

Рак на стомаха с 36% в 14 проучвания.

Хепатобилиарният рак (на жлъчните пътища и жлъчният мехур)с 38% в пет проучвания.

Рак на панкреаса с 22% в 15 проучвания.

В противовес на тезата за ползата от прием на аспирин при неоплазми на ГИТ, учените са установил, че редовната употреба на този препарат не е имала защитен ефект при рак на главата и шията.

На базата на получените резултати от мета-анализа, авторите предполагат, че смърността от  рак от ГИ може да бъде намалена ако се приема аспирин редовно.

Прогнозните стойностти са 2020г. са за приблизително 175 000 смъртни случаи от КРК в Европейския съюз, като около 100 000 от които ще настъпят при пациенти на възраст 50-74 години.

Ако редовната употреба на аспирин се удвои в тази възрастова група (увеличавайки се от 25% до 50% от тези индивиди), това може да означава, че между 5000 и 7000 смъртни случаи от рак на дебелото и правото черво и 12 000 до 18 000 нови случая могат да бъдат избегнати.

Освен това удвояването на редовният прием на аспирин при лица на възраст 50-74 години може да предотврати 3000 смъртни случая от всеки рак на хранопровода, стомаха и панкреаса и 2000 смъртни случая от рак на черния дроб.

По отношение на продължителността на прием на аспирин, мета-анализът установи, че колкото по-дълго е употребата на аспирин, толкова по-голямо е относителното намаляване на риска. Например, с 1 година редовна употреба на аспирин, риска от възникване злокачественно заболяване на дебелото и право черно намалява само с 4%, докато 3 години редовна употреба намалява риска от КРК с 11%. При 5 години употреба, аспиринът намалява риска от КРК с 19%, а при 10 и повече години употреба аспиринът намалява този риск с 29%, изтъкват изследователите.

В допълнение, някои от резултатите в КРК (базирани на 11 проучвания) предполагат, че колкото по-висока е дозата, толкова по-голямо е намаляването на риска.

Относителното намаление на риска за CRC е 10% за аспирин, приеман при 75 mg / ден, 11% за 81 mg / ден, 13% за 100 mg / ден, 35% за 325 mg / ден и 50% за 500 mg / ден ,

Все пак обаче изследователите посочват, че оценката за намаляване на риска с 50% за най-високата доза аспирин се основава само на няколко проучвания и предполагат, че тази констатация трябва да се интерпретира с повишено внимание.

Новите данни от настоящият мета-анализ показват, че ползата от редовната употреба на аспирин, надхвърля досега позната превенция на КРК и показна подобни зависимости и при рака на стомаха, хранопровода и хепатобилиарния рак.

Това, което остава да бъде потвърдено обаче, е каква доза аспирин е оптимална, особено за останалите извън КРК видове рак на ГИТ, за да се балансира най-добре рискът и ползата. Оптималната продължителност на прием на аспирин също трябва да бъде уточнена преди да се премине към включване на медикамента в препоръките на онколозите за превенция на възникване на злокачествени заболявания на ГИТ.

Другият нерешен въпрос за много от тези други видове рак е оптималното време за започване на лечението.

Трябва да бъде изяснено на какъв етап от развитието рискови за малигнени заболявания състояния аспиринът потенциално може да осигури най-защитния ефект, като в същото време минимизира риска, като беше даден за пример чернодробната фиброза.

Поради тези причини, авторите в момента не препоръчват употребата на аспирин за предотвратяване на не-дебелочревен рак.

Към настоящият момент, се приема, че има надежни доказателства, че аспиринът намалява честотата на CRC при високорискови пациенти след 5-10 години употреба. В редица препоръки на онкологични дружества, е посочена доза от 200мг дневно, за хемопревенция на рецидив от КРК диагностициран в I и II стадий на болестта.

Едновременно с това, авторите препоръчват пациентите да говорят с техните лекари за това, какви са потенциалните рискове от употребата на аспирин спрямо ползите от това и то само в случаите с КРК. Припомнено е било, че системната употреба на аспирин може да увреди стомашната лигавица, както и да доведе до възникване на стомашна или дуоденална язва, както и да увеличи значително риска от кървене от ГИТ.

 


Авторски колектив: Bosetti1*, C. Santucci2, S. Gallus, M. Martinetti1 & C. La Vecchia Aspirin and the risk of colorectal and other digestive tract cancers: an updated meta-analysis through 2019; https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.02.012

 

Тази статия беше преведена и любезно предоставена от д-р Желязко Арабаджиев

Коментари

Loading