oncotypedx

 

Ракът на гърдата е многообразен, но лечението винаги е комплексно и индивидуално съобразено.

За да се определи най-подходящата терапия за Вас, понякога е необходимо да се проведат допълнтелни изследвания.

В България има достъп до генетично изследване, което да определи агресивността на рака и да се даде обективна преценка за необходимостта от следоперативна химиотерапия.

Oncotype DX е диагностичен тест, който изследва група ракови гени в туморна тъкан на гърдата. Дава точна и персонализирана информация относно:

-          Риска от рецидив след оперативно лечение

-          Каква е ползата от прилагане на химиотeрапия/хормонотерапия в конкретния случай

Тестът е подходящ при пациенти с:

-          Наскоро поставена диагноза – инвазивен рак на млечната жлеза

-          Наличие на ракови клетки, позитивни към естроген рецептора (ER+)  и негативни към рецептора за човешкия епидермален растежен фактор (HER-)

За извършване на теста Oncotype DX не е необходимо пациентът да премине допълнителна операция или процедура.

Последни международни прoучвания ясно показват, че 80% от новодиагностицираните жени в начален стадий на заболяването нямат полза от провеждане на химиотерапия и имат риск от рецидив под 1%.