tyutyun

Тютюнев дим

Цигарите, пурите и тютюнът за лула са направени от изсушени тютюневи листа. Други вещества се добавят за аромат и за да направят пушенето по-приятно. Димът от тези продукти е сложна смес от химикали, получени чрез изгаряне на тютюн и неговите добавки.

Тютюневият дим е съставен от хиляди химикали, включително поне 70, за които е известно, че причиняват рак. Тези химични вещества, причиняващи рак, се наричат ​​канцерогени. Някои от химикалите, открити в тютюневия дим, включват:

Никотин

(пристрастяващото вещество, което предизвиква ефекта, който хората търсят, и един от най-вредните химикали в тютюневия дим)

Водороден цианид

Формалдехид

Олово

Арсен

Амоняк

Радиоактивни елементи, като уран

Бензол

Въглероден окис

Нитрозамини

Полициклични ароматни въглеводороди

Много от тези вещества причиняват рак. Някои от тях могат също да причинят сърдечни заболявания, белодробни заболявания или други сериозни здравословни проблеми. Повечето вещества идват от самите изгарящи тютюневи листа, а не от добавки, включени в цигарите (или други тютюневи изделия).

 

Радиоактивни материали в тютюневия дим

 

Радиоактивни материали се откриеат в тютюневите листа, използвани за направата на цигари и пури. Тези материали идват от тора и почвата, използвани за отглеждане на тютюневите листа, така че количеството в тютюна зависи от почвата, в която са отглеждани растенията, и вида на използваните торове. Тези радиоактивни материали се отделят в дима при изгаряне на тютюн, който пушачите поемат в дробовете си, когато вдишват. Това може да е друг ключов фактор при пушачите, които развиват рак на белите дробове.

 

Различно ли е да се пушат пури?

 

 Димът на пурите в голяма степен има същите токсични и канцерогенни съединения като цигарения дим, но някои от тях присъстват в различна степен.

Поради процеса на стареене, използван за производството на пури, тютюнът за пури има високи концентрации на някои азотни съединения (нитрати и нитрити). Когато се пуши ферментирания тютюн за пури, тези съединения отделят няколко специфични за тютюна нитрозамини, някои от най-мощните вещества, причиняващи рак.

 

Освен това, тъй като обвивката за пури е по-малко пореста от тази за цигарите, тютюнът не изгаря напълно. Това води до по-високи концентрации на азотни оксиди, амоняк, въглероден оксид и катран - всички много вредни вещества.

 

Електронни цигари и подобни устройства

 

Електронните цигари и други електронни системи за доставяне на никотин често се използват като заместители на цигари или други тютюневи изделия.

 

Маркетолозите на електронни цигари и другите системи често твърдят, че съставките са безопасни. Но аерозолите, които тези продукти произвеждат, могат да съдържат пристрастяващ никотин, ароматизатори и различни други химикали, за които е известно, че са токсични или причиняват рак. Нивата на много от тези вещества изглежда са по-ниски, отколкото в традиционните цигари, но количествата никотин и други вещества в тези продукти могат да варират значително, тъй като не са стандартизирани. Дългосрочните ефекти върху здравето на тези устройства не са известни, но те се изучават.

 

 

С подкрепата на Astra Zeneca