Мозъчни тумори

Възможността за диагноза тумор на мозъка е шокиращо събитие, което променя живота драстично. Ако лекуващият лекар има подозрения, че се касае за тумор на мозъка, тогава е важно да се потърсят специалисти в диагностицирането и лечението на мозъчни тумори. Мозъкът е сложен и жизненоважен орган, а лечението му обикновено води до коренни промени в живота на пациента.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.