Изкуствен интелект „превъзхожда“ лекарите в диагностиката на рака на гърдата

mammograpfy

Изкуственият интелект е по-прецизен, в сравнение с лекарите в диагностицирането на рак на гърдата от мамографиите, според списание Nature.

Международен екип, включително изследователи от Google Health и Кралския Колеж в Лондон (Imperial College London), са създатели на компютърен модел за анализ на рентгенови образи на близо 29 000 жени.

Алгоритъмът превъзхожда шестима радиолози в разчитането на мамографиите.

Изкуственият интелект е също толкова добър, колкото двама радиолози, когато работят заедно.

Колко добър е всъщност?

Досегашната система на Националната Здравна Служба (National Health Service) в Обединеното Кралство използва двама специалисти по образна диагностика за анализ на мамографиите на всяка жена. В проучването на изкуствения интелект са били предоставени анонимни образи, така че пациентките да не могат да бъдат идентифицирани. За разлика от лекарите, които имат достъп до пълния набор от документация на съответната пациентка, моделът на изкуствен интелект има достъп само до съответните мамографски изображения. Резултатите показали, че изкуственият интелект е също толкова прецизен, колкото досегашната практика с разчитане на изображенията от двама специалисти по образна диагностика.  Оказва се, че изкуственият интелект е по-способен в детекцията на рака, спрямо един лекар. Наблюдава се и редукция от 1.2% на фалшиво позитивните резултати, когато невярно една мамография бива разчетена като патологична, когато е разчетена от изкуствения интелект, спрямо един радиолог. Отчита се и спад с 2.7% на фалшиво негативните мамографии, когато малигнена находка е пропусната.

Доминик Кинг от Google Health споделя, че екипът му е много горд от постигнатите открития, тъй като предстои да бъде създаден нов метод, който да помага на лекарите в откриването на рака с по-добра прецизност.

Отнема близо десет години на един лекар да стане специалист по радиология и да има познанията да разчита правилно мамографии. Разчитането на рентгеновите образи е изключително важно, но и време отнемащо занимание. Липсата на специалисти по образна диагностика във Великобритания възлиза на близо 1000.

Дали Изкуственият Интелект ще „вземе надмощие“ спрямо хората?

Разбира се, че не. За да бъде създаден изкуствен интелект е необходима човешка намеса. Това е научно изпитване и все още моделите за изкуствен интелект не са одобрени за широка употреба в клиниките. Но дори и когато това се случи, поне един специалист по радиология остава, който да потвърди диагнозата. От полза в случая е, че досегашното задължително разчитане от двама радиолози ще бъде облекчено, когато започне употребата на изкуствен интелект.

Проф. Ара Дарзи, която е директор на  Института за проучвания на рака (Cancer Research UK), споделя, че откритието е било неочаквано и че приложението на изкуствения интелект в бъдеще ще бъде от полза, както за по-прецизното диагностициране на рака, така и за самите специалисти по образна диагностика, които ще могат да се фокусират върху други важни задачи.

Жени на възраст между 50-70 години са поканени от Националната Здравна Служба за скрининг за рак на гърдата на всеки три години, като тези, които са по-възрастни могат също да заявят желание да бъдат изследвани.

Употребата на изкуствен интелект потенциално може да ускори процеса на диагностика, тъй като образите се анализират за няколко секунди от компютърния алгоритъм.

Сара Хиом, директор на проекта споделя за БиБиСи, че резултатите от проучването са обещаващи и в бъдеще скринингът за рак на гърдата ще бъде по-точен и ефикасен, което означава, че пациентите ще бъдат по-малко обезпокоени, ще чакат по-кратко за резултати, което води до задоволителен краен резултат.

Хелън Едуардс от Съри била диагностицирана с рак на гърдата на 44-годишна възраст, т.е. по-рано от възрастта за начало на редовен скрининг. Стадият на заболяването й е изисквал оперативно лечение, с последваща химио- и лъчетерапия. Тя е в пълна ремисия вече повече от 10 години. Хелън е част от групата пациентки, чиито данни са били анализирани. Когато я попитали да даде съгласие от Google Health за използване на данните й, тя била доста скептично настроена, но се съгласила. Днес тя е на мнение, че в дългосрочен аспект жените могат да имат само полза от този тип анализ на резултатите им. „Машините с изкуствен интелект не се изморяват… те могат да работят 24/7, докато човек не може да прави това, така че комбинацията между човека и машината в тази дейност е страхотна идея.“

 

 

 

Източник: BBC News

 

Коментари

Loading