Cancercare.bg и BreastHelp.me заедно срещу рака на гърда.

BreastHelp cover.png

Превенцията и ранното диагностициране на рак на гърдата е

в твоите ръце – с BreastHelp!

BreastHelp e първото в България приложение за профилактика, скрининг и проследяване

на пациенти с рак на гърдата създадено от лекари за техните пациенти. Нашата мисия е

да предотвратим късното диагностициране на рака на гърдата и да помогнем на

пациентите по пътя на тяхното излекуване.

Целта на приложението е повишаване на здравната култура относно рака на гърдата,

изграждане на алгоритъм за профилактика, скрининг и проследяване на:

- Здрави жени на възраст над 18 години

- Вече диагностицирани с това заболяване пациенти (всяка година се диагностицират над

4000 жени, като в момента в България има около 30 хиляди болни жени, с най-голям дял

във възрастовата група 40-65 години)

- Улесняване на връзката между лекар и пациент с рак на гърдата на професионално

ниво.

Идеята за създаването и алгоритъмът за поведение в BreastHelp е на водещия хирург д-р

Ваня Митова - лекар-специалист с основни научни и професионални интереси в областта

на диагностиката, лечението и проследяването на пациентите със заболявания на

млечната жлеза.

BreastHelp и CancerCare.bg заедно ще се борят срещу рака на гърдата, чрез повишаване

на информираността за рака на гърдата и осигуряване на профилактика, скрининг и

проследяване на здрави жени и вече диагностицирани с това заболяване пациенти,

улеснявайки връзката им с лекарите.

Как BreastHelp ще ти помогне?

● Оценката на риска от рак на гърдата е първата стъпка към по-ранното

диагностициране на заболяването и спасяването на живота. BreastHelp съдържа

Въпросник за оценка на риска, от който можеш да се информираш и за рисковите

фактори свързани с това заболяване.

● Предотвратяването на късното диагностициране е ключът към излекуването

и по-високата преживяемост на пациенти с рак на гърдата. BreastHelp съдържа

инструкции за самопреглеждане с конкретни стъпки и картинки и ще ти напомня

всеки месец за подходящите за теб дни за извършване на самопреглеждане.

● Достоверната медицинска информация и лесният достъп до квалифицирани

специалисти е краткият път към профилактика и превенция на рак на гърдата.

BreastHelp предлага възможност за бърза и ефективна онлайн консултация с водещи

специалисти, както и възможността за запазване на час за преглед или образно

изследване онлайн.

Как да инсталирате приложението BreastHelp и повече за мисията им можете да

прочетете на https://breasthelp.me/