claudia

Днес ви представяме Клаудия - жена, диагностицирана с авансирал рак на гърдата, активист и човек с непоклатима воля за живот. Това е нейното лично послание към нашите читателки и читатели.

"Казвам се Клаудия Алтман-Поспишек

Бях диагностицирана с метастатичен рак на гърдата през м. юли 2013 г. на ранната възраст от 38 години – въпреки редовните профилактични прегледи и без фамилна история за рак. Бях научила, че ракът масивно се е разпространил в черния ми дроб, както и в костите, а по-късно и по перитонеума ми (съединителна тъкан в коремната кухина). Преминах през различни видове лечение: 1 операция на гърдата, 4 серии химиотерапия, 4 различни антихормонални терапии, 4 операции на черния дроб, 1 операция на перитонеума, лъчелечение, вливаха ми антитела, CDK 4/6 инхибитор (Ibrance), както и лечение за костните метастази. Чрез сила, смелост и воля за кратко успях да бъда свободна от рак. Като пациент в 4-ти клиничен стадий получавам редовно лечение в централната болница във Виена, Aвстрия (Wiener Neustadt).

Известна съм с блога си Claudias Cancer Challenge във Facebook и Instagram.

В ежедневните си постове разказвам за различните аспекти от живота си като метастатичен пациент, както и за различните събития, които организирам, като напр. “Pink Cooking”, “Cancer destroys, Cancer unites”, както и розови флашмобове. В момента работя над първата си книга, базирана на живота с метастатичен рак на гърдата със заглавието „Неизлечима, но въпреки това щастлива“ (“Incurable, but happy anyway”).

Болестта ми е моят втори пилот. Никога няма да се отърва напълно от нея. Въпреки това, аз съм тази, която владее нещата. Аз решавам посоката и скоростта. Това е картината в главата ми за справяне с авансиралия рак на гърдата. Надявам се и вие да намерите своя начин за живот с болестта.

С любов,

Клаудия"

 

 

>> I have been diagnosed with metastatic breast cancer in July 2013 at the early age of 38 – despite regular medical check-ups and without a family history of cancer. I soon learned that the cancer had massively spread to my liver and minor to my bones; later also to my peritoneum. I underwent various treatments: 1 breast surgery, 4 series of chemo therapies, 4 different anti-hormone therapies, 4 liver operations, 1 peritoneum surgery, radiation, antibody infusions, CDK4/6 inhibitor (Ibrance) as well as bone metastases treatment. Given strength, courage and resilience I managed to become temporarily tumor free. As a stage IV patient I receive therapies in the general hospitals of Wiener Neustadt and Vienna/Austria.

I am well-known for my German blog called Claudias Cancer Challenge.

In my daily posts I deal with different aspects of cancer, portray my life as a metastatic patient, forward relevant information, organize events (e.g. “Pink Cooking” together with Pfizer Austria; photo shootings “Cancer destroys – Cancer unites”, Pink Flashmobs), raise awareness and provide a platform for affected and interested people. In continuation of my writing ambitions I am working on my first book on living with metastatic breast cancer – title “Incurable, but happy anyway”.

My cancer is my co-pilote. I won't get rid of him completely. Nevertheless I'm the one who has a firm hand on the controls. I decide on the direction and on the speed." This is my picture in mind to deal with advanced breast cancer. I hope you also find a good way to live with your illness.

All the best! <3   <<