Рак на жлъчния мехур и жлъчните пътища

Ракът на жлъчния мехур (билиарен рак) се случва, когато здрави клетки на жлъчния мехур и жлъчните пътища се променят и започват да се делят неконтролируемо, образувайки солидна маса, наречена тумор. Туморът може да бъде злокачествен или доброкачествен. Злокачествен (малигнен) тумор означава, че той е способен да нараства и да се разпространява в други части на тялото. Доброкачествен (бенигнен) тумор означава, че туморът може да нараства, но не и да се разпространява. Първичният карцином на жлъчния мехур е рак, който започва от самия жлъчен мехур, за разлика от други типове рак, които започват от друго място и се разпространяват, достигайки жлъчния мехур.

 

 

Reprinted/adapted with permission. © 20xx American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

Адаптирани с разрешението на Американската Асоциация на Онколозите (ASCO). Всички права запазени.