Гняв

Гневът често се среща при хора, диагностицирани с рак. Това обикновено е една от първите емоционални реакции, които човек има. Гневът може да се развие по всяко време от пътя на пациента през заболяването.

Когато човек живее с рак, той често е гневен за начина, по който заболяването разрушава живота му. Гневът може да е насочен към начина, по който близките хора реагират на диагнозата. Много хора си задават въпроса "Защо се случва на мен?", който отново води до чувство на гняв и разочарование. Симптомите и нежеланите реакции от лечението на тумора, като смущения в съня, умора, болка и гадене могат да накарат и най-щастливият човек да бъде разочарован, раздразнителен и ядосан на моменти.

Справяне с гнева

Като цяло, хората считат гнева за нещо лошо. Като всяка друга емоция, това е чувство, което хората имат нужда да изпитат. Много от пациентите се чувстват виновни за това, че са гневни или просто не знаят как да изразят чувствата си. В резултат на това, човек може да затвори чувствата в себе си и да не ги показва. Някои хора се опитват да се справят с гнева чрез употреба на алкохол и наркотици. Други изразяват гнева си по начин, който може да застраши както самите тях, така и околните. Продължителният гняв и неспособността за изразяването му по умерен начин може да доведе до депресия. Въпреки, че тя е често срещана сред диагностицираните с рак, тя не е нормално състояние в живота на хората с тази диагноза. 

Изразен по безопасен и позитивен начин, гневът може да помогне да се променят някои неща в по-добра посока. Така например, гневът свързан с туморното заболяване може да зареди човек с енергията и силата, които са му нужни, за да преодолее предизвикателствата на лечението.

Съвети за изразяване на гнева

Най-добрият начин да се справим с гнева е като го разпознаем и намерим безопасен начин да го изразим:

  • Разпознаване на гнева. Понякога хората се поддават на гнева си без да осъзнават естеството на тази емоция. Важно е да се осъзнае, че съществува проблем и че той трябва да е решен.
  • Избягвайте да изливате гнева си върху другите. Насочете гнева си към причината, поради която се чувствате така вмести други хора, които нямат вина
  • Не позволявайте на гнева ви да замаскира други чувства. Хората понякога използват гнева, за да прикрият болезнени чувства, които са трудни за преодоляване или са неудобни за изразяване, като тъга или безнадежност.