Да поговорим с партньора си в живота

Двойките често изпитват затруднения да говорят за тежки и тъжни теми. Те могат да се притесняват да обсъждат силните емоциии и промените, които идват с диагнозата рак. 

Важно е да говорите открито и честно със съпруга или партньора си. Изслушвайте внимателно и с разбиране половинката си. Обсъдете заедно практически въпроси около лечението на рака, промените в ежедневието, които ще настъпят и бъдещите планове.

Обмислете възможността за присъединяване към група за взаимнопомощ или потърсете мнението на психолог, което ще Ви помогне да се справите с тази тежка задача. 

Обсъждането на раковото заболяване е предизвикателство. Дори двойките, които имат изградена добра комуникация помежду си, могат да изпитват затруднения, когато обсъждат тази диагноза, защото винаги са намесени силни емоции. Възможно е да се появят теми, които хората не искат да обсъждат. Такива са например - наличие на сексуални проблеми, фертилни проблеми, физически ограничения, финансови притеснения и дори смърт.

Общи насоки за комуникация 

Добрата комуникация изисква открито и честно споделяне на мислите и чувствата с човека, който Ви изслушва и подкрепя. Важно е и двамата партньори да споделят, да слушат, да приемат мнението и чувствата на другия без критика. Поддържането на доброто общуване не е лесно и не винаги се случва естествено. Това изисква практика и полагане на усилия. Ето някои съвети, които могат да Ви помогнат:

 • Практикувайте активно слушане. Активно слушане означава да се стараете да разберете какво иска да каже Вашият партньор, вместо да мислите какво Вие трябва да кажете след това. Например, разтълкувайте това, което човекът иска да каже със свои думи. След това поискайте обратна връзка, за да се уверите, че разбирате гледната точка на партньора си.
 • Не смятайте, че знаете какво мисли или чувства Вашият партньор. Задавайте въпроси, ако нещо не е ясно.
 • Използвайте други думи да изразите чувствата си, вместо да обвинявате партньора си за това. Например, може да кажете "почувствах се много зле, когато не отиде на записания преглед при лекаря". Така не се хвърля вината директно върху партньора.
 • Бъдете ясни в изказванията си. Например, "наранен" може да означава тъжен или разочарован. Много по-добре е да изискате нещо от човека, отколкото да го карате да се чувства виновен. Например, кажете "моля те, не си оставяй чорапите на пода", вместо "толкова си разхвърлян".
 • Избягвайте критиката, сарказма и обидите.
 • Ако се ядосате или разтроите от нещо, намерете начин да се успокоите, като поемате дълбоко въздух или напуснете стаята, за да избягате конфронтация.
 • Бъдете търпеливи. Едни от големите грешки, които се допускат при воденето на трудни разговори са прибързаността и нетърпението. Имате достатъчно време, за да подберете точните думи и да дадете шанс на партньора си да изкаже всичко, което мисли.
 • Изслушвайте се и не се прекъсвайте.
 • Не бягайте от темата на разговора и не използвайте стари аргументи. Опитайте се да не разсейвате разговора с други теми.
 • Не очаквайте да решите всички проблеми с един разговор. Бъдете готови да водите този разговор в друг момент.
 • Полезно е и за двамата да разговарят с трети човек, който може да помогне при преминаването през този труден период. Това може да е психолог или друг неутрален човек, на когото бихте се доверили.

Съвети за провеждане на разговор със съпруга или партньора на тема рак

Ракът променя живота на партньорите в една връзка, като и двете страни се нуждаят от подкрепа. Предлагаме някои съвети, които могат да помогнат при воденето на тези трудни разговори:

 • Разговаряйте за лечението и работете заедно в откриването на различни възможности за лечение. Въпреки, че човекът, диагностициран с рак винаги взема крайното решение за лечението си, ако и двамата партньори участват във вземането на това решение, това сплотява двойката. Когато е възможно придружавайте половинката си в лекарския кабинет, за да чуете важна информация, която лекарят има да сподели с Вас.
 • Избирайте времето, когато и двамата партньори сте свободни.
 • Разговаряйте и за теми, които са обичайни за Вас. Не е нужно всеки път да разговаряте за рак.
 • Ако се затруднявате да споделите нещо, упражнявайте се, когато сте насаме със себе си или пробвайте да го запишете на бележка. Това може да Ви помогне да осъзнаете кои са най-големите Ви притеснения.
 • Разговаряйте за начините, по които всеки от Вас се справя със стреса, за да разберете от какво имате нужда по време на такъв тип разговори. Например, единият партньор може да вижда рака като проблем, който трябва да бъде решен, а другият има нужда от емоционална подкрепа. Нуждите на всеки са еднакво важни.
 • Разговаряйте открито за Вашите позитивни и негативни чувства. Емоции като гняв, страх, чувство на неудовлетвореност и негодувание са нормални. Двойките често не обсъждат тези емоции от страх да не разстроят любимия си човек или защото се чувстват виновни, че имат негативни мисли. Криенето на чувствата създава дистанция между хората и така те не могат да се подкрепят един друг. От друга страна е трудно да се чуе, че партньорът Ви се чувства виновен или тъжен.
 • Разговаряйте за различията в чувствата, които изпитвате и уважавайте тези на пратньора си. Например, понякога единият може да се чувства изплашен, а другият обнадежден.
 • Не се страхувайте да се смеете. Хуморът може да Ви помогне да преминете по-лесно по този труден път.

Съвети за партньора, който е диагностициран с рак

 • Разкажете на партньора си как се чувствате физически и емоционално. Споделянето помага на другия човек да разбере предизвикателствата, които стоят пред Вас, както и какъв е най-добрият начин, за да Ви помогне.
 • Кажете на Вашия партньор какви специфични нужди имате. В един момент може да имате нужда от окуражаване, да излезете от къщата и да се разходите, а в друг момент може да имате нужда от тишина и спокойствие.

Търсене на помощ

Ако е трудно да разговаряте с пратньора си, може да потърсите професионалната помощ на психолог. Той ще Ви помогне да подобрите комуникацията помежду си и ще Ви води през трудния път на това заболяване. Може да изберете да посещавате групи за взаимопомощ с хора, диагностицирани с рак.