Блог

predoperativna-terapiia

31.10.2019 от Janet Raycheva

Неоадювантна /предоперативна/терапия при рак на гърда

Д-р Марчела Колева е виден медицински онколог. Днес ви представяме интервю, което проведохме с нея на тема "Неоадювантната (предоперативна) терапия на рака на гърдата".

 

 - Д-р Колева, какво представлява неоадювантната /предоперативната/ терапия?

 - Предоперативна лекарствена терапия се препоръчва на пациенти с локално напреднал карицином на гърда. Това е прилагане на лекарства с цел намаляване обема на установения в процеса на диагностициране тумор на гърдата. Когато тумора е чувствителен неговия размер …

Тагове